Nori prisidėti prie LGBT* žmogaus teisių progreso Lietuvoje? Tapk LGL nariu!

Nori prisidėti prie LGBT* žmogaus teisių progreso Lietuvoje? Aktyviai domiesi nacionalinės LGBT* teisių organizacijos LGL veikla? Norėtum tapti asociacijos LGL nariu? Tokia galimybė jau yra!

2015 metų kovo 11 dieną Visuotinio LGL narių susirinkimo metu buvo patvirtinti nauji asociacijos LGL įstatai, kurie apibrėžia narystę LGL, narių teises ir pareigas. Tapdamas LGL nariu įgysi teisę dalyvauti ir balsuoti Visuotiniame LGL narių susirinkime, būti renkamas ir rinkti narius į LGL organus, dalyvauti LGL veikloje, naudotis organizacijos teikiamomis paslaugomis, teikti pasiūlymus dėl LGL veiklos ir prisidėti prie realių pokyčių Lietuvoje!

Kaip tapti LGL nariu?

  • Pateik asociacijos LGL Valdybai užpildytą ir pasirašytą nustatytos formos prašymą el. paštu office@gay.lt, atnešk į LGBT centrą arba atsiųsk adresu A. Jakšto g. 22-15, Vilnius.

LGL NARIO ANKETA (elektroninė)

LGL NARIO ANKETA (spausdinimui)

  • Prie prašymo pridėk ir pasirašytas dviejų LGL narių rekomendacijas.

Plačiau apie narystę LGL ir jos sąlygas galite skaityti čia.

Apsisprendei tapti asociacijos LGL nariu? Pateik asociacijos LGL Valdybai užpildytą ir pasirašytą nustatytos formos prašymą el. paštu office@gay.lt, atnešk į LGBT centrą arba atsiųsk adresu A. Jakšto g. 22-15, Vilnius. Nepamiršk prie prašymo pridėti ir pasirašytas dviejų LGL narių rekomendacijas. Tapk LGL nariu – kartu mes galime daugiau!