Projektas COUNTER HATE pristato gerosios praktikos vadovą specialistams

Vilnius, 2024 m. balandžio  12 d.
Neapykantos nusikaltimai kelia susirūpinimą visoje Europoje ir kelia didelių iššūkių socialiniu, politiniu ir teisiniu lygmenimis. Smurtinis elgesys motyvuotas išankstiniu nusistatymu dėl aukos  negalios, odos spalvos, religijos, tautinės ar etninės kilmės, seksualinės orientacijos, seksualinės apatybės ar lytinės raiškos kelia rimtą grėsmę demokratinėms vertybėms Europos šalių visuomenėse.

Žironos universiteto (UdG) koordinuojamu projektu COUNTER HATE siekiama pagerinti pagalbos priemones neapykantos nusikaltimų aukoms, taikant tarpsektorinį ir į aukas orientuotą požiūrį šešiose Europos šalyse (Ispanijoje, Graikijoje, Vengrijoje, Italijoje, Slovėnijoje ir Lietuvoje). Įgyvendinant projektą buvo atliktas kiekybinis (apklausa) ir kokybinis (giluminiai interviu) tyrimas, kurio tikslas – išanalizuoti teisinę, politinę ir gerovės sistemą, susijusią su neapykantos nusikaltimais ir pagalba aukoms. Tyrime taip pat pateikta duomenų apie nukentėjusiųjų, šio sektoriaus specialistų ir pilietinių organizacijų narių patirtį.

COUNTER HATE socialinės srities mokslinininkų, teisininkų ir žmogaus teisių advokacijos specialistų komanda parengė gerosios praktikos vadovą su neapykantos nsuikaltimais dirbantiems ar pagalbą šių nusikaltimų aukoms teikiantiems specialistams.

Su leidiniu galite susipažinti čia:

Į auką orientuotas ir tarpsektorinis požiūris kovoje su neapykantos nusikaltimais. Gerosios praktikos vadovas, 2024

Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.

Projektas kofinansuotas Nevyriausybinių organizacijų fondo prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis (sutarties numeris 3-KOFI06927/2023)