LGL pristato leidinį, skirtą dalintis gerąja praktika translyčių asmenų žmogaus teisių apsaugos srityje

Nacionalinė LGBT* teisių gynimo asociacija LGL pristato naują leidinį „Translyčių asmenų žmogaus teisių apsaugos standartai: lyties pakeitimas ir teisinis pripažinimas.“ Leidinys skirtas dalintis gerąją praktika translyčių asmenų žmogaus teisių apsaugos srityje medicininio lyties keitimo ir teisinio pripažinimo srityse.

Leidinyje plėtojama diskusija dėl lyties pakeitimo ir teisinio pripažinimo reglamentavimo Lietuvoje. Siekiant įtvirtinti su tarptautiniais translyčių asmenų žmogaus teisių apsaugos standartais suderinimą nacionalinį teisinį reguliavimą, siūloma pereiti prie aukščiausius žmogaus teisių apsaugos standartus įtvirtinančios paradigmos, būtent – atsieti teisinį lyties pakeitimo pripažinimą nuo bet kokių perteklinių reikalavimų, įskaitant chirurginės lyties keitimo operacijos būtinybę. Šią paradigmą atitinkantis reguliavimas ne tik sudarytų sąlygas efektyviai įgyvendinti Strasbūro teismo sprendimą byloje L. prieš Lietuvą, bet ir sukurtų solidų pagrindą Lietuvoje įtvirtinti greitą, skaidrią ir prieinamą lyties pakeitimo procedūrą.

Malonaus skaitymo!

„Translyčių asmenų žmogaus teisių apsaugos standartai: lyties pakeitimas ir teisinis pripažinimas“, 2015

eea_grants_320Leidinys yra vienas iš nacionalinės lesbiečių, gėjų, biseksualių ir translyčių (LGBT*) asmenų asociacijos LGL veiklos, kuria yra atstovaujama translyčių bei transseksualių asmenų interesams, rezultatų. Leidinys parengtas įgyvendinant Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo 2009-2014 periodo NVO Programos Lietuvoje remiamą projektą „Link praktinio LGBT* teisių įgyvendinimo Lietuvoje”.