Nacionalinė LGBT* teisių gynimo asociacija LGL pristato naują leidinį „Translyčių asmenų žmogaus teisių apsaugos standartai: lyties pakeitimas ir teisinis pripažinimas.“ Leidinys skirtas dalintis gerąją praktika translyčių asmenų žmogaus teisių apsaugos srityje medicininio lyties keitimo ir teisinio pripažinimo srityse. Leidinyje plėtojama diskusija dėl lyties pakeitimo ir teisinio pripažinimo reglamentavimo Lietuvoje. Siekiant įtvirtinti su tarptautiniais translyčių asmenų

Š. m. vasario 23 dieną organizacija Transgender Europe (TGEU) pristatė šokiruojantį vaizdo klipą, kuriuo siekia atkreipti dėmesį į tai, jog 34-iose Europos šalyse vis dar tinkamai nesureguliuotos teisinio lyties pripažinimo procedūros, o lytį pakeisti norintys asmenys yra priversti patirti žeminantį elgesį. TGEU skatina įstatymų leidėjus imtis neatidėliotinų veiksmų reformuojant lyties pripažinimo procedūras Europoje. Naujas dviejų

Š. m. sausio mėnesį Švedijos įstatymų leidėjai pasekė Danijos bei Izraelio pavyzdžiu ir pateikė teisinį lyties pakeitimo pripažinimą bei su lyties pakeitimu susijusias medicinines procedūras reglamentuojančių įstatymų projektus. Siūlomų įstatymų pakeitimų tikslas – lyties pakeitimo procesų supaprastinimas ir skaidrumas. Priėmus lyties pakeitimo procedūras reglamentuojančio įstatymo pataisas dėl teisinio lyties pakeitimo galėtų kreiptis visi 15 metų

Per kelionę iš Berlyno į Briuselį, kur vyko dalyvauti tarptautinėje konferencijoje, Julia Ehrt bent keturis kartus atsidūrė žeminančiose situacijose – oro uosto ir viešbučio darbuotojams turėjo aiškintis dėl savo asmeninio gyvenimo. Mat elegantiškos tamsiaplaukės tapatybės kortelėje įrašytas vyriškas vardas. Nors gimė vyru ir iki šiol nepasikeitė lyties, taigi ir dokumentų, vokietė tvirtina turinti teisę mėgautis