Netolerancijai reikia griežto atkirčio, mano europarlamentarai

Pastaraisiais mėnesiais Belgijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje bei Portugalijoje buvo užpulti ar net nužudyti žmonės dėl jų tautybės ar seksualinės orientacijos. Lenkijoje taip pat sustiprėjo ksenofobinės, antisemitinės bei homofobinės nuotaikos, o jas propaguojanti partija tapo valdančiosios koalicijos nare. Rusijoje valdžia neleido gėjų parado bei ėmėsi prievartos prieš jo rengėjus. 2006 06 15 d. priimtoje rezoliucijoje Europos Parlamentas griežtai

Europos profesinių sąjungų konfederacija smerkia diskriminaciją dėl lytinės orientacijos

Europos profesinių sąjungų konfederacija savo pareiškime pasmerkė  dešiniųjų politikų, taip pat ir ministrų, kalbas kurstančias prieš lesbietes ir gėjus. The European Trade Union Confederation (ETUC) expresses its serious concern about inflammatory statements made by far right politicians, including Ministers, against lesbians and gay men. We condemn this dangerous populism, which attempts to scapegoat minority communitie s. We

Projekto partneriai – TV laidoje “Dviguba tiesa”

2006 06 04 16 val. bus transliuojama 5 kanalo laida “Dviguba tiesa”, kurioje diskutuojama apie nepakantumą homoseksualams. Laidoje dalyvauja EQUAL projekto partneriai – “Europos socialinių, teisinių ir ekonominių projektų” direktorius Vaidotas Ilgius ir Lietuvos gėjų lygos pirmininkas Vladimiras Simonko. Laida taip pat rodoma ir kartojama per įvairius regioninius televizijos kanalus.

Minint tarptautinę dieną prieš homofobiją paskelbtas naujas tyrimas

VDU Sociologijos magistrantė Skirmantė Česienė, baigusi Socialinės antropologijos programą ir dirbanti EQUAL projekte “Atviri ir saugūs. darbe.lt” apgynė darbą tema “Homoseksualūs žmonės viešose ir privačiose erdvėse: socialistinis ir posocialistinis Lietuvos kontekstas”. Magistrinis darbas patalpintas skiltyje “Tyrimai“

Seminaras darbdaviams

Gegužės 16 d. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba ir Šiaulių verslo inkubatorius organizuoja seminarą-diskusiją darbdaviams. Renginys, kurio tema  „Lygių galimybių užtikrinimas darbe“, vyks gegužės 16 d. nuo 9:40 iki 14 val. Šiaulių verslo inkubatoriaus patalpose (Aušros al. 66 A, Šiauliai). Seminaro metu bus pristatyta diskriminavimo darbe sistema, darbuotojų įvairovės įtaka verslo plėtrai ir darbo  rinkai.  Drupėse dalyviai kartu

Vakar išsiųsti EQUAL tarptautinės vystymo bendrijos TRACE laiškai Lietuvos atstovams Europos Parlamente, Regionų komitete bei Europos ekonominių ir socialinių reikalų komitete. Laiške informuojama apie projekto gvildenamą problemą bei raginama aktyviai remti tarptautinį bendradarbiavimą bei nacionalinius projektus tikslinės grupės padėčiai užimtumo sektoriuje gerinti. Bendrijos partneriai iš Prancūzijos, Švedijos ir Slovėnijos išsiuntė laiškus savo šalių atstovams.

Religijų požiūris į homoseksualumą

Randi Solberg, Kerstin Söderblom     Protestantų bažnyčia   Viena liberaliausių. Danijoje jau nuo 1997 metų leidžia homoseksualų poroms tuoktis bažnyčioje. Švedijos bažnyčia 2005 metų spalio pabaigoje pasakė oficialų „Taip“ homoskesualų santuokoms, tačiau atskiroms bažnyčioms palikta teisė apsispręsti, ar tuokti homoseksualias poras ar ne. Konservatyvus pastorius suorganizavo protesto akciją, neva tai prieštarauja Dievo žodžiui. Po

Čekija įteisino tos pačios lyties asmenų civilines sąjungas

Čekijos Respublika tapo dvyliktąja Europos Sąjungos valstybe, kurioje pripažįstamos tos pačios lyties asmenų civilinės sąjungos. Registruotos partnerystės įstatymui, kurį šią savaitę po kelerius metus trukusių svarstymų priėmė parlamentas, pritaria du trečdaliai Čekijos gyventojų, tačiau jis tapo itin karštu politiniu klausimu, o deputatams teko įveikti prezidento veto. Už pasisakė valdančioji socialdemokratų dauguma, valdantieji centro dešinieji bei

VU studentai tyrinėja vystymo bendrijų veiklą

2006 m. vasario 15 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje įvyko susitikimas, kurio metu ministerijos atstovai ir Paramos fondo Europos socialinio fondo agentūros atstovai, dalyvaujantys administruojant Europos Bendrijų iniciatyvą EQUAL, susitiko su Vilniaus universiteto studentais, vadovaujamais docento A.Poviliūno. Studentai tyrinėjo šias vystymo bendrijas: Atviri ir saugūs darbe.lt, Išeitis tau, Žmonių su proto ir psichikos negalia

ES informacija kampanija „Už įvairovę. Prieš diskriminavimą“ kviečia meno bei dizaino studentus iš visos ES kūrybiškai išsakyti savo požiūrį į įvairovę ir dalyvauti plakatų konkurse „Stereotipų laužymas“. Konkursas, kuriame galės dalyvauti meno bei dizaino studentai iš visų 25 ES valstybių narių, prasidės vasario 13 dieną ir vyks iki 2006 metų liepos 31 dienos. Nugalėtojai bus

Ar Valentino dienos proga oro bučinukai galimi tik kitos lyties asmeniui?

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba gavo skundą dėl lytinės orientacijos. Skundą pateikusį vyrą nustebino tai, kad sveikinimus Valentino dienos proga į interneto tinklapį one.lt galima siųsti tik kitos lyties asmeniui. One.lt tinklapyje „draugų skiltyje“ yra nuoroda, jog „išsiųsti oro bučinuką galima tik priešingai lyčiai“. Lygių galimybių kontrolierė Aušrinė Burneikienė sprendžia, ar dėl to pradėti tyrimą. Tai