Plakatai kalba garsiau negu žodžiai. ES skelbia jaunųjų Europos menininkų konkursą

ES informacija kampanija „Už įvairovę. Prieš diskriminavimą“ kviečia meno bei dizaino studentus iš visos ES kūrybiškai išsakyti savo požiūrį į įvairovę ir dalyvauti plakatų konkurse „Stereotipų laužymas“. Konkursas, kuriame galės dalyvauti meno bei dizaino studentai iš visų 25 ES valstybių narių, prasidės vasario 13 dieną ir vyks iki 2006 metų liepos 31 dienos. Nugalėtojai bus paskelbti 2006 metų rugpjūčio pabaigoje.
Geriausi darbai paklius į ekspoziciją, kuri keliaus po Europą kartu su „Už įvairovę. Prieš diskriminavimą“ vilkiko turnė. Konkurso laimėtojas(ai) bus apdovanoti prizais, kurių vertė sieks iki 2500 eurų. Be to, bus įsteigtas prizas laimėtojo meno mokyklai arba universitetui. Studentai gali pateikti savo darbą internete arba atsiųsti paštu. Daugiau apie dalyvavimo konkurse taisykles žiūrėkite http://www.stop-discrimination.info/
Europos darbo, socialinių reikalų ir lygių galimybių komisaras Vladimiras Špidla taip sakė apie šį konkursą: „Informacinė kampanija „Už įvairovę. Prieš diskriminavimą“ 2006 metais skirta jauniems žmonėms – o ar yra geresnis būdas juos patraukti, negu leidžiant jiems pasinaudoti savo talentu bei įkvėpimu ir sukurti darbą, skatinantį įvairovę? Plakatų konkursas „Stereotipų laužymas“ suteiks jauniems žmonėms galimybę būti pripažintiems profesionalų, jų darbai bus demonstruojami Europos Sąjungoje, o kartu jaunieji menininkai galės paremti įvairovę.“
Konkurse gali dalyvauti dailės, grafinio dizaino, komunikacijų dizaino, vaizdinės komunikacijos, žiniasklaidos dizaino ir susijusių disciplinų studentai. Studentai turės sukurti dizaino darbą, kuris skatintų įvairovę. Šis darbas turi būti toks, kad jį būtų galima atkurti ant A2 dydžio plakato. Žiuri, kurią sudarys jauni menininkai, dizaineriai ir žinomi dizaino bei komunikacijos ekspertai iš visos Europos, išrinks geriausius darbus.
Plakatai, skrajutės ir informaciniai paketai bus išdalinti švietimo įstaigoms. Be to, vyks viešųjų ryšių kampanija, konkursas „Stereotipų laužymas“ bus pagarsintas renginiuose, skirtuose jaunimui, veiks svetainė, kurioje bus pateikiama naujausia informacija apie konkursą.
Norėdami gauti daugiau informacijos apie konkursą „Stereotipų laužymas“, apsilankykite http://www.stop-discrimination.info/
Michelle Adair
Tel.: +49 (0) 30 65 000-348
Už įvairovę. Prieš diskriminavimą”
Europos Komisijos Darbo, socialinių reikalų ir lygių galimybių generalinis direktoratas Europoje vykdo penkerių metų trukmės informacinę kampaniją, skirtą kovai su diskriminacija rasinės ar etninės kilmės, religijos ar įsitikinimų, amžiaus, negalios ar lytinės orientacijos. Kampanija “Už įvairovę. Prieš diskriminavimą” yra skirta informuoti žmones apie jų teises, garantuoja ES antidiskriminaciniai įstatymai , bei teigiamo požiūrio į įvairovę ir jos naudą įdarbinimo sferoje populiarinimui.
Daugiau informacijos apie kampaniją galite rasti: http://www.stop-discrimination.info/