VU studentai tyrinėja vystymo bendrijų veiklą

2006 m. vasario 15 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje įvyko susitikimas, kurio metu ministerijos atstovai ir Paramos fondo Europos socialinio fondo agentūros atstovai, dalyvaujantys administruojant Europos Bendrijų iniciatyvą EQUAL, susitiko su Vilniaus universiteto studentais, vadovaujamais docento A.Poviliūno.
Studentai tyrinėjo šias vystymo bendrijas:
  • Atviri ir saugūs darbe.lt,
  • Išeitis tau,
  • Žmonių su proto ir psichikos negalia įdarbinimas,
  • Dirbk Lietuvoje: bedarbių jaunų žmonių, ketinančių išvykti dirbti į užsienį, integravimosi į Lietuvos darbo rinką galimybių plėtra, išsaugant socialinį kapitalą – šeimą.
Susitikimo metu studentai pristatė vystymo bendrijų tikslinių grupių patiriamus sunkumus bei suformulavo pasiūlymus problemų sprendimui. Ketinama suorganizuoti susitikimą su minėtomis vystymo bendrijomis ir pristatyti studentų atliktos analizės rezultatus.