Religijų požiūris į homoseksualumą

Randi Solberg, Kerstin Söderblom
 
 
Protestantų bažnyčia
 
Viena liberaliausių. Danijoje jau nuo 1997 metų leidžia homoseksualų poroms tuoktis bažnyčioje. Švedijos bažnyčia 2005 metų spalio pabaigoje pasakė oficialų „Taip“ homoskesualų santuokoms, tačiau atskiroms bažnyčioms palikta teisė apsispręsti, ar tuokti homoseksualias poras ar ne. Konservatyvus pastorius suorganizavo protesto akciją, neva tai prieštarauja Dievo žodžiui. Po protesto pareiškimu pasirašė 800 iš maždaug 5000 Švedijos pastorių. O tai reiškia, kad maždaug 80 % šventikų sprendimą remia ar bent toleruoja vienos lyties asmenų santuoką. Beje, turėti šį sąrašą gali būti labai praktiška-mažų mažiausiai gali žinoti, kur eiti neverta.
Kalba apie liuteronų bažnyčios liberalumą baigiasi, kai kalba eina apie Latviją. Prieš porą metų šventikas Maris Sants prarado savo darbą liuteronų bažnyčioje, kai pasisakė esąs gėjus. Neseniai pašalintas heteroseksualus kunigas, padėjęs Maris Sants organizuoti Rygoje vyksiantį gėjų paradą.
Katalikų bažnyčia
 
Dominuoja Rytų Europoje. Oficiali pozicija: homoseksualumas yra nuodėmė. Homoskesulūs asmenys negali nei tuoktis, nei dirbti bažnytinėse organizacijose.
Katalikiškose šalyse vyskupai dažnai formuluoja žodinius puolimus prieš homoskesualus tiek bažnyčiose, tiek žiniasklaidoje. Todėl malonus netikėtumas buvo 2004 metais Ispanijoje patvirtintas leidimas homoseksualų santuokoms.
Ypač kategoriška Lenkijos bažnyčios pozicija: stabdomos visos kampanijos prieš homofobiją. „Homoskesualumas yra kaip užkrečiama liga. Niekas tų žmonių nediskriminuos, tačiau dėl savo paties saugumo laikysis nuo jų atokiau ir tikėsis tam tikros izoliacijos“ (Lenkų vyskupas Tadeusz Pieronek, 2001).
 Ortodoksų bažnyčia
 
Dominuoja Rusijoje, Rumunijoe, Moldavijoje…Tokie posakiai kaip „homoseksualai yra velnio apsėsti“ ir „apokalipsės ženklas“ yra kasdienybė.
Graikų šventikų organizacija reikalauja, kad vyrai, norintys tapti kunigais, privalo išlaikyti jų homosseksulaumą paneigiantį testą. Argumentas: šeimos turi būti apgintos nuo „prakeiktos ligos“. Sąjungos vadovas Efstathios Kollas pasakė: „ Prieš ateinant į žemę Kristui, Dievas atsiuntė į žemę angelą, kad jis sunaikintų visus homoseksualus“. Laimei, angelas akivaizdžiai nebuvo pernelyg stropus…
Nieko nuostabaus, kad graikė lesbietė, pildydama anketą knygai „Let our voices be heard!“ apie lesbiečių situaciją Graikijoje, labai nustebo pamačiusi klausimą apie homoseksualų santuokas. Ji net nežinojo, kad kai kuriose šalyse tai įmanoma.
Anglikonų bažnyčia
 
Dominuoja Didžiojoje Britanijoje, tačiau randama visame pasaulyje ir vienongos nuomonės homoseksualumo klausimu neturi.
Po santuokų įteisinimo konservatyviosios atšakos grasino pasitraukimu, kai kurie kunigai taip ir padarė, tačiau tik nedidelė mažuma.
Judaizmas ir islamas
 
Kaip ir krikščionybėje, vieningos pozicijos nėra. Tiek Biblijoje, tiek Toroje, tiek Korane apie homoseksualius meilės santykius kalbama labai mažai. Talmude teigiama, kad žydai tikintieji negali būti (nebūna) homoseksualūs…
Konservatyvios atšakos bekomromisiškai teisia homoseksualumą.
Nuosaikesni žydai temą tiesiog ignoruoja.
Reformatų judėjimas homoseksualumą akceptuoja ir tai aiškina žmonių teisėmis.Jie taippat pabrėžia, kad įvairovė buvo Dievo kūrybos idėja, ir tai netrukdo būti Dievo palaiminime. Būtent dėl šio požiūrio Niujorke atsirado šios atšakos lesbiečių ir gėjų sąjunga, kuri atvira visiems.
Valstybine prasme Izraelyje homoseksualumas nėra nelegalus, egzistuoja antidiskriminacijos įstatymai, tačiau tolerancijos skraistė labai plona. Ortodoksai dažnai rengia demonstracijas prieš gėjus, užpuolimai ir sužalojimai taip pat nėra retenybė.
Islamiškose šalyse istoriškai homoskesualumas ilgai buvo toleruojamas ir net laikomas vyriškos potencijos patvirtinimu. Apie lesbietes nebuvo kalbama.
Tačiau šiais laikais tolernacija liko praeityje. Kartu su augančia neapykanta Vakarų pasauliui gėjai ir lesbietės vis labiau persekiojami. Dažnai kaltinami krikščioniškojo pasaulio pavedimu bandantys sunaikinti islamiškąją vertybių sistemą. Bausmė už homoseksualumą gali būti ne tik kankinimai, bet ir mirtis.
Amerika
 
JAV 44 iš 50 valstijų santuoka tarp homoseksualų nėra įmanoma.
Brazilijoje, nors homoseksualumas nėra įstatymiškai baudžiamas, antidiskriminacijos įstatymas apima ir homoseksualų teises, tačiau šalis pasižymi labai aukštais nusikaltimų prieš homoseksualus bei žmogžudysčių skaičiumi. Kasmet priskaičiuojama apie 130 nusikalstamos baudžiamosios veikos atvejų, tačiau tik 5% jų yra išaiškinami. Katalikų bažnyčia turi labai didelę įtaką prezidentui ir šalies valdymui.
Jamaikoje homoskesualai gali būti nuteisti 10 metų nelaisvės.
Afrika
 
Egipte homoseksualai vadinami velnio apsėstais ir iškrypėliais, kurie JAV slaptųjų tarnybų užsakymu, tarpininkaujant Jehovos liudytojams bei Europos žmonių teisių gynėjų organizacijoms bando suardyti musulmoniškojo pasaulio vertybių sistemą. Įdomi koalicija.
Zimbabvės prezidentas laiko homoseksualus „požmogiais“, infiltruotais iš Vakarų. Lesbietėms ir gėjams grasinama, jie persekiojami, užpuolami ir suimami.
Azija
 
Homoseksualumas Indijoje yra nelegalus. Lesbietės yra ignoruojamos, hindi kalboje net nėra atitikmens. Seksas apskritai yra tabu tema viešumoje. Keista, tačiau būtent Indijoje buvo sukurti visuomenę kritikuojantys filmai apie lesbietes „Fire“ (1998) ir „The Journey“ (2005).
Gėjų ir lesbiečių užpuolimai ir kankinimai yra Irano kasdienybė. Vis dar galioja mirties bausmė. 2005 metų liepą buvo pakarti du paaugliai, kaltinami homoseksualiais lytiniais santykiais. Iranas yra viena iš aštuonių pasaulio valstybių šalia Saudo Arabijos, Jungtinių Arabų Emyratų, Pakistano, Sudano, Afganistano, Čėčėnijos, Jemeno ir Mauritanijos, kuriose homoseksualumas baudžiamas mirties bausme.
Reziumė
 
Žvelgiant į didžiausias monoteistines religijas, matome, kad nėra vieningos pozicijos gėjų ir lesbiečių klausimu, nėra jokio aiškaus „už“ ar „prieš“, „gerai“ ar „blogai“. Nei Biblija, nei Toranei Koranas nepasisako apie homoseksualiu meilės santykius. Taigi viskas priklauso nuo teksto interpretacijos. Taigi ir teisinės bei kultūrinės-socialinės laikysenos yra prieštaringos bei nutolusios nuo vieningų.
Nevakarietiškose šalyse homoseksualumas dažnai tapatinamas su krikščioniškuoju pasauliu ir atmetamas kaip egzistuojantis reiškinys savoje šalyje. Deklaruojama, kad reiškinys atnešamas iš „blogio pasaulio“ tam , kad suardytų savosios šalies kultūrą ir identitetą. Taip pat Rytų Eurpos šalyse homoseksualumas dažnai traktuojamas kaip Vakarų pasaulio reiškinys, tačiau apibrėžiamas kaip antikrikščioniškas ir nuodėmingas.
Visuose kontinentuose, nepasiant kultūros ir religijos, yra žmonių, remiančių ir palaikančių gėjus bei lesbietes.
Laisvas vertimas. Puslapis internete originalo (vokiečių) kalba: