Darbas JK: gėjų ir lesbiečių teisės darbe

Apsauga prieš diskriminaciją Jūs turite teisę, kad agentūra ar samdančioji kompanija su jumis nesielgtų mažiau palankiai, negu su kitais dirbančiaisiais dėl jūsų seksualinės orientacijos. Teisės, kai prašote darbo Jūsų negali diskriminuoti pasirenkant darbą dėl jūsų seksualinės orientacijos. Teisės nuo pirmos darbo dienos Jūs turite teisę nebūti diskriminuojami dėl lyties (įskaitant nėštumą), rasės (arba ES piliečių atvejais, tautybės),

Škotijoje ugniagesiais įdarbinami gėjai

Škotijos ugniagesių tarnyba ketina pakeisti savo vyrišką („macho“) įvaizdį nacionalinėje kampanijoje paskelbusi, kad įdarbina gėjus. Gėjų baruose ir klubuose visoje šalyje buvo iškabinti plakatai, kaip viena iš kovos už lygybę kampanijos dalių. Keturios iš aštuonių Škotijos ugniagesių brigadų dalyvauja šioje kampanijoje, kurios iniciatyva ugniagesius buvo galima pamatyti dalyvaujant ir tokiuose renginiuose kaip gėjų paradai, mugės, kur

Tradiciškai, Jungtinėse Amerikos Valstijose gėjai ir lesbietės remdamiesi įstatymais negalėjo kovoti su patiriama diskriminacija ir priekabiavimu darbo rinkoje. Tačiau pastaruoju metu situacija pradėjo keistis. Daugelis darbdavių pradėjo suprasti savo atsakomybę kuriant atvira ir saugią darbo aplinka, kurioje nebūtų darbuotojų diskriminacijos. Nors JAV nėra federalinio įstatymo, kuris draustų šios rūšies diskriminaciją privačiame sektoriuje, yra išleistas JAV

Čia pateikiami konsultacijos su Europos įmonėmis dėl darbuotojų įvairovės ir nediskriminavimo darbo vietose rezultatai. Konsultacija buvo vykdoma 2005 metų birželio – liepos mėnesiais. Gauti 798 atsakymai. Kurioms iš diskriminavimo priežasčių skirtos jūsų įvairovės politikos? Lyties 42.3% Amžiaus 39.1% Tautybės 32.6% Negalios 31.1% Rasinės ar etninės kilmės 30.4% Religijos ar įsitikinimų 25.3% Kalbos 19.2% Lytinės orientacijos 18.7%

Netolerancijai reikia griežto atkirčio, mano europarlamentarai

Pastaraisiais mėnesiais Belgijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje bei Portugalijoje buvo užpulti ar net nužudyti žmonės dėl jų tautybės ar seksualinės orientacijos. Lenkijoje taip pat sustiprėjo ksenofobinės, antisemitinės bei homofobinės nuotaikos, o jas propaguojanti partija tapo valdančiosios koalicijos nare. Rusijoje valdžia neleido gėjų parado bei ėmėsi prievartos prieš jo rengėjus. 2006 06 15 d. priimtoje rezoliucijoje Europos Parlamentas griežtai

Europos profesinių sąjungų konfederacija smerkia diskriminaciją dėl lytinės orientacijos

Europos profesinių sąjungų konfederacija savo pareiškime pasmerkė  dešiniųjų politikų, taip pat ir ministrų, kalbas kurstančias prieš lesbietes ir gėjus. The European Trade Union Confederation (ETUC) expresses its serious concern about inflammatory statements made by far right politicians, including Ministers, against lesbians and gay men. We condemn this dangerous populism, which attempts to scapegoat minority communitie s. We

Projekto partneriai – TV laidoje “Dviguba tiesa”

2006 06 04 16 val. bus transliuojama 5 kanalo laida “Dviguba tiesa”, kurioje diskutuojama apie nepakantumą homoseksualams. Laidoje dalyvauja EQUAL projekto partneriai – “Europos socialinių, teisinių ir ekonominių projektų” direktorius Vaidotas Ilgius ir Lietuvos gėjų lygos pirmininkas Vladimiras Simonko. Laida taip pat rodoma ir kartojama per įvairius regioninius televizijos kanalus.

Minint tarptautinę dieną prieš homofobiją paskelbtas naujas tyrimas

VDU Sociologijos magistrantė Skirmantė Česienė, baigusi Socialinės antropologijos programą ir dirbanti EQUAL projekte “Atviri ir saugūs. darbe.lt” apgynė darbą tema “Homoseksualūs žmonės viešose ir privačiose erdvėse: socialistinis ir posocialistinis Lietuvos kontekstas”. Magistrinis darbas patalpintas skiltyje “Tyrimai“

Seminaras darbdaviams

Gegužės 16 d. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba ir Šiaulių verslo inkubatorius organizuoja seminarą-diskusiją darbdaviams. Renginys, kurio tema  „Lygių galimybių užtikrinimas darbe“, vyks gegužės 16 d. nuo 9:40 iki 14 val. Šiaulių verslo inkubatoriaus patalpose (Aušros al. 66 A, Šiauliai). Seminaro metu bus pristatyta diskriminavimo darbe sistema, darbuotojų įvairovės įtaka verslo plėtrai ir darbo  rinkai.  Drupėse dalyviai kartu

Vakar išsiųsti EQUAL tarptautinės vystymo bendrijos TRACE laiškai Lietuvos atstovams Europos Parlamente, Regionų komitete bei Europos ekonominių ir socialinių reikalų komitete. Laiške informuojama apie projekto gvildenamą problemą bei raginama aktyviai remti tarptautinį bendradarbiavimą bei nacionalinius projektus tikslinės grupės padėčiai užimtumo sektoriuje gerinti. Bendrijos partneriai iš Prancūzijos, Švedijos ir Slovėnijos išsiuntė laiškus savo šalių atstovams.

Religijų požiūris į homoseksualumą

Randi Solberg, Kerstin Söderblom     Protestantų bažnyčia   Viena liberaliausių. Danijoje jau nuo 1997 metų leidžia homoseksualų poroms tuoktis bažnyčioje. Švedijos bažnyčia 2005 metų spalio pabaigoje pasakė oficialų „Taip“ homoskesualų santuokoms, tačiau atskiroms bažnyčioms palikta teisė apsispręsti, ar tuokti homoseksualias poras ar ne. Konservatyvus pastorius suorganizavo protesto akciją, neva tai prieštarauja Dievo žodžiui. Po