Birželio 11 dieną – antrosios “Tirana Pride“ eitynės

Tiranos LGBT* eitynes rengiančios organizacijos “PINK Embassy/LGBT Pro, Human Rights in Albania“ ir “Open Mind Spectrum Albania“ paskelbė, kad antrosios “Tirana Pride“ eitynės įvyks š. m. birželio 11 dieną. Organizatorių teigimu, “Tirana Pride 2015“ taps LGBT* asmenų, kurie patyrė istoriškai susiklosčiusią diskriminaciją ir kasdieniame gyvenime vis dar susiduria su daugybe iššūkių, solidarumo diena.

“Nors pastaraisiais metais priimdama lytinės orientacijos ir lyties tapatybės įvairovę mūsų šalis padarė didelį teisinį ir socialinį progresą, menkas LGBT* bendruomenės matomumas vis dar stabdo visapusišką jos atstovų integraciją į Albanijos visuomėnę. Esame įsitikinę, jog “Tirana Pride 2015“ renginiai formuos pozityvų LGBT* bendruomenės įvaizdį, sustiprins demokratiją šalyje ir ugdys pagarbą žmogiškajam orumui, žmogaus teisėms bei laisvėms,” – tikina “Pride“ renginių organizatoriai.

Kiekvienas demokratiškos šalies pilietis turi teisę į saviraiškos laisvę ir taikius susirinkimus. Politiniai aspektai negali tapti pasiteisinimu taikant bendrus standartus diskriminuoti pažeidžiamiausias visuomenės grupes. Dėl šios priežasties “Pride“ eitynės skirtos ne tik didžiuotis tuo, kas, ir kokie, esame. “Jų esmę nusako teisė: teisė gyventi laisvai, atsikratyti gėdos ir kaltės stigmos bei pasąmonėje kirbančios, bet klaidingos ir neteisingos prielaidos, kad nesame verti turėti šeimą, gyventi pilnavertį gyvenimą bei tapti lygiateise visuomenės dalimi,“ – pabrėžia Albanijos LGBT* organizacijos.

“Tirana Pride 2015“ organizatoriai kviečia visas tarptautines organizacijas, institucijas, LGBT* aktyvistus ir visus, kurie neabejingi žmogaus teisėms, dalyvauti antrosiose “Pride“ eitynėse ir pasakyti “ne“ diskriminacijai ir neapykantai. “Taip“ – meilei, pagarbai ir žmogiškajam orumui.