LGL pristato leidinį, skirtą diskriminacijos lytinės tapatybės pagrindu prevencijai

Nacionalinė LGBT* teisių gynimo asociacija LGL pristato naują efektyviai translyčių asmenų žmogaus teisių apsaugai užtikrinti skirtą leidinį „Apsauga nuo diskriminacijos lytinės tapatybės ir lyties raiškos pagrindais Lietuvos teisinėje sistemoje: galimybių studija.“

Šiuo leidiniu siekiama paskatinti dialogą su įstatymų leidėjais, politikos formuotojais bei sprendimų priėmėjais dėl efektyvios translyčių bei transseksualių asmenų apsaugos nuo diskriminacijos bei neapykantos kalbos ir neapykantos nusikaltimų prevencijos. Šiuo tikslu pateikiama „lytinės tapatybės“ ir „lyties raiškos“ teisinių kategorijų įvedimo į nacionalinę Lietuvos teisės sistemą galimybių studija, atsižvelgiant į jau egzistuojantį teisinį reguliavimą bei politinės konjunktūros sąlygojamas tokio pasiūlymo įgyvendinimo galimybes.

Leidinyje pateikiama:

  • pagrindinių sąvokų žodynėlis;
  • socialinės lyties (ang. gender), lytinės tapatybės bei lyties raiškos sąvokų analizė;
  • trans* asmenų bendruomenės socialinės bei teisinės diskriminacijos masto Lietuvoje vertinimas;
  • tarptautinių žmogaus teisių apsaugos standartų apžvalga;
  • geroji užsienio valstybių praktika;
  • pasiūlymo dėl „lytinės tapatybės“ bei „lyties raiškos“ teisinių kategorijų įvedimo į nacionalinę teisės sistemą poveikio vertinimo analizė;
  • rekomendacijos įstatymų leidėjams, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai, Generalinei prokuratūrai ir Socialinės apsaugos bei darbo ministerijai.

eea_grants_320Leidinys yra vienas iš nacionalinės lesbiečių, gėjų, biseksualių ir translyčių (LGBT*) asmenų asociacijos LGL veiklos, kuria yra atstovaujama translyčių bei transseksualių asmenų interesams, rezultatų. Leidinys parengtas įgyvendinant Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo 2009-2014 periodo NVO Programos Lietuvoje remiamą projektą “Link praktinio LGBT* teisių įgyvendinimo Lietuvoje”.

Malonaus skaitymo!

“Apsauga nuo diskriminacijos lytinės tapatybės ir lyties raiškos pagrindais Lietuvos teisinėje sistemoje: galimybių studija”, 2015