“Atviri ir saugūs darbe.lt” jau radijuje

Vykdant projektą “Atviri ir saugūs darbe.lt” 2007 m. rugsėjo-lapkričio mėn. per Lietuvos Radijo pirmąją programą transliuojamos kassavaitinės 10 min. laidos. Transliacijos laikas – ketvirtadienis, 14.20 val.

Laidų metu skirtingų sričių ekspertai kalbės apie įvairias diskriminacijos formas darbe ir visuomeniniame gyvenime, ypatingą dėmesį skiriant seksualinių mažumų diskriminacijai.

Jau treti metai Lietuvoje įgyvendinama programa EQUAL – Europos bendrijų iniciatyva, išbandanti ir skatinanti naujus kovos su diskriminacija būdus. Tyrimai ir apklausos rodo, kad gyvename nepakančioje visuomenėje, kur stiprios homofobinės, nepakantumo kitataučiams apraiškos, sunkiai šalinamos diskriminacijos dėl lyties, amžiaus problemos, didėja socialinė atskirtis.

Projektas “Atviri ir saugūs darbe.lt”, kuris vykdomas pagal Europos bendrijų iniciatyvos programą EQUAL, iš dalies finansuojamas ES, yra vienas iš mėginimų keisti stereotipines visuomenės nuostatas ir kurti atviresnę bei saugesnę visuomenę.