„Call It Hate: didinant sąmoningumą apie prieš LGBT* asmenis nukreiptus neapykantos nusikaltimus” 2018 01 – 2019 12

Nepaisant tarptautinių organizacijų, tokių kaip Europos Komisija, ES Pagrindinių teisių agentūra ir „ILGA-Europe“, pastangų kovoti su neapykantos nusikaltimais prieš homoseksualius, biseksualius ir translyčius asmenis, sąmoningumas apie neapykantos nusikaltimus prieš LGBT* asmenis Europoje išlieka ribotas. Tai turi reikšmingą poveikį pranešimų apie šį reiškinį skaičiui, kuris išlieka žemas visose Europos Sąjungos valstybėse narėse.

Siekiant spręsti šias problemas, buvo inicijuotas projektas „Vadinkime tai neapykanta: Sąmoningumo apie neapykantos nusikaltimus prieš LGBT* asmenis didinimas“. Projektu siekiama kovoti su neapykantos nusikaltimais prieš LGBT* asmenis didinant sąmoningumą LGBT* bendruomenėse bei plačiojoje visuomenėje apie poreikį pranešti apie šiuos neapykantos nusikaltimus. Šių tikslų bus siekiama dirbant su šiomis grupėmis tiesiogiai ir skiriant dėmesį sąmoningumo didinimo ir įgalinimo veikloms.

Projekto tikslai:

 • Įvertinti sąmoningumo apie neapykantos nusikaltimus prieš LGBT* asmenis lygį;
 • Vykdyti informacinę sąmoningumo didinimo kampaniją;
 • Didinti sąmoningumą apie neapykantos nusikaltimus prieš LGBT* asmenis;
 • Įgalinti nukentėjusiuosius ir skatinti juos pranešti apie patirtus nusikaltimus;
 • Dalintis gerąja praktika;
 • Stiprinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių organizacijų.

Projekto veiklos:

 • Kiekybiniai ir kokybiniai tyrimai;
 • Informacinių leidinių ir ataskaitų rengimas;
 • Tarptautinių mokymų organizavimas;
 • Sąmoningumo didinimo kampanijų ir informacinių veiklų organizavimas;
 • Spaudos konferencijų ir galutinės projekto konferencijos organizavimas.

Projekto rezultatai:

 • Surinkti duomenys apie sąmoningumo dėl neapykantos nusikaltimų prieš LGBT* asmenis lygį;
 • Suorganizuotos sąmoningumo didinimo kampanijos ir informacinės veiklos;
 • Padidintas sąmoningumas apie neapykantos nusikaltimus prieš LGBT* asmenis;
 • Sustiprinta projekto partnerių kompetencija;
 • Sustiprintas bendradarbiavimas tarp valstybėse narėse veikiančių organizacijų.

Projekto veiklos:

Partneriai:


REC