„#LGBT_LT: didinant sąmoningumą ir LGBT* bendruomenės matomumą Lietuvoje“ 2018 01 – 2019 12

Projektu siekiama skatinti LGBT* asmenų teisių įtvirtinimą Lietuvoje organizuojant sąmoningumo didinimo ir informacijos sklaidos veiklas. Organizuojant LGBT* bendruomenės matomumo didinimo iniciatyvas, tokias kaip „Vaivorykštės dienos“, „Baltic Pride“ ir LGBT* kino festivalis „Kreivės“, projektu siekiama skatinti aktyvesnes viešas diskusijas LGBT* temomis, susijusias tiek su socialine, tiek su teisine sritimis.

Didesnis LGBT* bendruomenės matomumas viešojoje erdvėje, organizuojant įvairias socialines akcijas, viešus renginius ir bendruomenės iniciatyvas, prisidės prie platesnio LGBT* socialinio įtraukimo Lietuvoje. Projekto veiklos taip pat bus naudingos skatinant sąmoningumą apie vis dar egzistuojančius teisinius iššūkius, su kuriais susiduria LGBT* asmenys, tokiu būdu prisidedant prie būtinų teisinių ir politinių sprendimų.

Projektu taip pat siekiama užtikrinti maksimalų LGBT* bendruomenės narių įsitraukimą į organizuojamas veiklas. Skatinant aktyvų suinteresuotų grupių narių pilietiškumą ir dalyvavimą, projektu bus siekiama įgalinti LGBT* asmenis Lietuvoje įvertinti savo asmeninio indėlio svarbą siekiant būtinų socialinių ir teisinių pokyčių.

Projekto tikslai:

  • Didinti LGBT* asmenų socialinį įtraukimą Lietuvoje;
  • Didinti sąmoningumą apie LGBT* asmenų patiriamus teisinius iššūkius;
  • Skatinti aktyvų vietos LGBT* bendruomenės narių pilietiškumą siekiant pakeisti esamą viešą diskursą LGBT* temomis.

Projekto veiklos:

  • Sąmoningumo didinimas apie teisinio lytinės tapatybės pripažinimo būtinybę Lietuvoje;
  • „Vaivorykšės dienų 2018“ festivalis;
  • 2018 ir 2019 metais vyksiantis LGBT* kino fetivalis „Kreivės“;
  • „Baltic Pride 2019“ festivalis.

Projekto rezultatai:

  • Išaugęs LGBT* asmenų socialinis įtraukimas Lietuvoje;
  • Paskatintos viešos diskusijos apie būtiną LGBT* asmenų teisių apsaugą Lietuvoje;
  • Padidėjęs LGBT* asmenų dalyvavimas viešajame gyvenime vykdant žmogaus teisių advokacijos veiklas.

Partneriai:

 


REC