„Siekiant pripažinimo: TRANS* asmenų patirčių darbo rinkoje tyrimas“ 2015 06 – 2016 08

Projektu „Siekiant pripažinimo: TRANS* asmenų patirčių darbo rinkoje tyrimas“ siekiama metodiškai rinkti informaciją apie translyčių asmenų patirtis darbo rinkoje. Tai pirmas tokio pobūdžio tyrimas šalyje. Surinkta informacija bus panaudota plėtojant įrodymais paremtas advokacijos priemones, siekiant atkreipti politikos formuotojų ir sprendimų priėmėjų dėmesį bei pagrįsti reikalavimus dėl būtinybės į Darbo kodeksą įtraukti diskriminacijos dėl lytinės tapatybės draudimą. Surinkti duomenys taip pat bus naudojami siekiant suteikti reikiamų žinių darbdaviams tiek privačiame, tiek viešajame sektoriuje apie iššūkius, su kuriais susiduria TRANS* bendruomenės nariai tiek darbo paieškų, tiek paties darbo metu. Projektas finansuojamas tarptautinės organizacijos ILGA-Europe lėšomis (sutarties Nr. C-XIV-05).

12971017_10154139788527959_8839224213541516707_o

Kodėl šis projektas yra reikalingas?

Teisinės „lytinės tapatybės“ ir „lyties raiškos“ kategorijos Lietuvos teisinėje sistemoje paprasčiausiai neegzistuoja. Dėl šios priežasties diskriminacija lytinės tapatybės pagrindu nėra draudžiama nei Lygių galimybių įstatyme, nei Darbo kodekse. Dėl specifinių tyrimų ir analizės šioje srityje trūkumo, nėra pakankamų duomenų ar kitų pirminių šaltinių, kurie leistų susidaryti išsamų vaizdą apie iššūkius, su kuriais susiduria translyčių asmenų bendruomenės nariai Lietuvoje darbo rinkoje. Neturint patikimų duomenų, nėra įmanoma plėtoti įrodymais paremtas advokacijos priemones. Kokybiniai interviu su translyčiais žmonėmis leis susidaryti išsamesnį vaizdą apie tai, su kokiomis problemomis susiduria translyčių asmenų bendruomenės nariai darbo paieškų, darbo ir su juo susijusių socialinių garantijų kontekste.

Ką norime pasiekti šiuo projektu?

Apklausus translyčių asmenų bendruomenės narius apie jų patirtis darbo rinkoje Lietuvoje, asociacija LGL turės galimybę išplėtoti įrodymais ir realių žmonių patirtimis paremtą advokacijos strategiją, kurios pagalba galėsime pagrįsti ir konstruktyviai kalbėti apie translyčių asmenų diskriminacijos apraiškas darbo rinkoje. Pagrindinis tokios įrodymais paremtos strategijos tikslas – paspartinti diskriminacijos lytinės tapatybės pagrindu draudimą, įtraukiant atitinkamas nuostatas į Lygių galimybių įstatymą ir Darbo kodeksą. Tokiu būdu bus galima ne tik suteikti reikiamų žinių darbdaviams tiek privačiame, tiek viešajame sektoriuje apie sunkumus, su kuriais susiduria translyčiai asmenys, bet ir paskatinti translyčius asmenis pranešti apie patirtus diskriminacijos atvejus kompetentingoms valdžios institucijoms.

Kaip mes tai padarysime?

Išplėtojusi įrodymais paremtą advokacijos strategiją, asociacija LGL galės efektyviai pristatyti sunkumus, su kuriais susiduria translyčiai žmonės darbo santykių srityje, skirtingoms tikslinėms auditorijoms, būtent – sprendimų priėmėjams, viešosios politikos įgyvendintojams, darbdaviams ir plačiosios visuomenės atstovams. Surinkta informacija padės paaiškinti, kodėl dabartinė socialinė ir teisinė padėtis nėra patenkinama ir kodėl atsiliekame nuo Europos standartų tiek teisinės apsaugos, tiek teisinių garantijų srityje. Tai, savo ruožtu, paskatins viešosios politikos formuotojus ir nacionalines valdžios institucijas imtis ryžtingų žingsnių keičiant dabartinę situaciją ir kovojant su translyčių asmenų diskriminacija. Pristačius patikimus duomenis apie translyčių asmenų diskriminaciją darbo rinkoje, nebebus galimybės ignoruoti dabartinių iššūkių, su kuriais susiduria TRANS* bendruomenės nariai. Teisiniai pokyčiai taip pat padės darbdaviams įsisąmoninti jų pareigą užtikrinti lygias galimybes visiems savo darbuotojams be išimties, nepaisant jų lytinės tapatybės ar lyties raiškos.

10982639_10153444249434650_2478356373385583571_oKokie bus šio projekto rezultatai?

    • vieneri (1) mokymai Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos teisininkams apie diskriminacijos lytinės tapatybės pagrindu draudimą darbo santykių srityje;
    • dešimt (10) giluminių interviu su translyčiais asmenimis iš Lietuvos apie jų patirtis darbo rinkoje;
    • vienas (1) leidinys lietuvių kalba apie translyčių asmenų iš Lietuvos patirtis darbo rinkoje ir taikytinus žmogaus teisių apsaugos standartus;

„#TRANS_LT: translyčių asmenų patirtys Lietuvos darbo rinkoje“, 2016

Projektą remia ILGA-Europe Advocacy and Documentation Fund.

ie_logo_with_motto_gif_format_white_background_cmsa_0