„Efektyvaus atsako neapykantos nusikaltimams seksualinės orientacijos pagrindu plėtojimas“ 2015 07 – 2016 12

Projektas skirtas sudaryti galimybes teisėsaugos institucijų pareigūnams kelti kompetenciją neapykantos nusikaltimų seksualinės orientacijos pagrindu tyrimų srityje. Atkreiptinas dėmesys, kad baimė būti nesuprastam ir diskriminuojamam teisėsaugos pareigūnų yra viena pagrindinių priežasčių, lemiančių aukštus tokių nusikalstamų veikų latentiškumo rodiklius. Šio tikslo bus siekiama įgyvendinant keturias veiklas:

  • Integruojant anoniminę anketą internete, kurioje bus galima palikti pranešimą apie įvykdytą neapykantos nusikaltimą ar netinkamą teisėsaugos institucijų reagavimą;
  • Parengiant metodinę mokomąją medžiagą teisėsaugos institucijų pareigūnams ir paramą nukentėjusiesiems nuo neapykantos nusikaltimų teikiantiems asmenims;
  • Organizuojant tikslinius aštuonių sesijų mokymus teisės praktikams ir nukentėjusiems paramą teikiantiems asmenims;
  • Atliekant internetinės apklausos metu surinktų duomenų analizę ir LGBT* pastogės reikmės vertinimą.

Projekto tikslinė grupė – policijos pareigūnai, prokurorai, teisėjai, teisės praktikai ir paramos nukentėjusiesiems nuo neapykantos nusikaltimų seksualinės orientacijos pagrindu teikėjai.

Tikimasi, kad projektas padės užtikrinti galutinių naudos gavėjų, t.y. asmenų nukentėjusių nuo neapykantos nusikaltimų, žmogaus teisių apsaugą bei paskatins pranešti apie į juos nukreiptus nusikaltimus nesibaiminant neigiamų pasekmių. Tai turėtų teigiamą poveikį teisėsaugai bei pagerintų gyventojų saugumą ir gyvenimo sąlygas.

Pirmajame projekto etape buvo siekiama įgyvendinti iškeltą tikslą – išplėtoti anoniminę anketą, kuri nuo šiol visą laiką bus prieinama lgl.lt tinklalapyje bei padės organizacijai sisteminti informaciją apie neapykantos nusikaltimų atvejus Lietuvoje. Šios anketos viešinimui sukurta skrajutė su informacine medžiaga, kurioje pateikiamas neapykantos nusikaltimo apibrėžimas ir formos, nacionalinis teisinis reguliavimas bei rekomendacijos patyrusiems ir mačiusiems neapykantos nusikaltimus.

Taip pat siekiant efektyvesnio projekto įgyvendinimo, Nacionalinės LGBT* teisių organizacijos LGL atstovai kartu su kitų nevyriausybinių organizacijų, dirbančių žmogaus teisių srityje, ir Lietuvos kriminalinės policijos biuro, Generalinės prokuratūros ir Vidaus reikalų ministerijos (VRM) departamentų atstovais lapkričio 12 d. dalyvavo VRM vykusiame pasitarime neapykantos nusikaltimų prevencijos ir tyrimo klausimais.

Vieno iš projekto veiklų rezultatų išleistaLGBT jaunimo gerovės centras Lietuvoje – poreikių ir steigimo galimybių vertinimo studija“.

 

  Studijos tikslas – apjungti jau egzistuojančias pastangas advokacijos srityje, savanorystės vystymo patirtis ir pagalbos LGBT jaunimui veiklas bei suformuluoti LGBT jaunimo gerovės centro koncepciją. Leidinyje aptariami emociniai ir socialiniai sunkumai, su kuriais susiduria LGBT jaunuoliai. Siūlomi būdai, kaip padėti susidoroti su vidiniais ir išoriniais stresoriais, kokią ir kaip teikti emocinę pagalbą, kaip vystyti bendruomeniškumo ir pasitikėjimo savimi jausmą. Taip pat pateikiamos rekomendacijos centro advokacijos veikloms – mokytojų švietimui siekiant atpažinti prieš LGBT jaunuolius nukreiptas patyčias, sveikatos apsaugos specialistų įgūdžių darbui su LGBT bendruomene stiprinimui ir kt. Projekto metu parengta metodinė mokomoji medžiaga bei pravesti mokymai teisėsaugos institucijų pareigūnams. 2016 m. rugsėjo-lapkričio mėnesiais įgyvendinti 8 pilotinių kompetencijos kėlimo mokymų ciklas būsimiems ir esamiems policijos pareigūnams apie prieš LGBT* asmenis nukreiptus neapykantos nusikaltimus. Šie mokymai buvo įgyvendinti bendradarbiaujant su Lietuvos policijos mokykla ir Policijos departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos. Pagrindinis tiek leidinio, tiek mokymų policijos pareigūnams tikslas prisidėti prie įvairių grandžių teisėsaugos pareigūnų kompetencijos darbui LGBT* asmenų specifinių poreikių atžvilgiu didinimo.   „Pagalba nukentėjusiems nuo homofobinių, bifobinių ir transfobinių neapykantos nusikaltimų. Praktinis vadovas“, 2016   „Suprasti homofobinį, bifobinį ar transfobinį smurtą ir priekabiavimą patyrusių asmenų poreikius: Neapykantos nusikaltimų poveikis“, 2017  

12