„Bendradarbiavimo tarp Baltijos ir Šiaurės Europos šalių skatinant LGBT* teisių įtvirtinimą katalizatorius“ 2015 07 – 2016 07

Tikslas

Šis projektas siekia stiprinti trijų pagrindinių LGBT* organizacijų Baltijos šalyse, t.y. asociacijos LGL (Lietuva), Mozaika (Latvija) ir Estonian LGBT Association (Estija), bendradarbiavimą organizuojant didelio masto Baltic Pride renginius. Šių organizacijų efektyvus bendradarbiavimas buvo pradėtas jau 2009 metais, tačiau sėkmingai tolimesnei kooperacijai užtikrinti reikalingas postūmis, kuris padėtų lanksčiai reaguoti į greitai besikeičiančias socialines realijas tiek šalies, tiek regiono mastu. Šis tikslas bus įgyvendintas įvertinant dabartinius bendradarbiavimo būdus, perduodant įgūdžius ir žinias iš partnerinės organizacijos Šiaurės Europos šalyje, apibrėžiant ateities siekius, bendrai svarstant naujas ateities strategijas ir pristatant projekto rezultatus baigiamosios projekto konferencijos metu.

Programa

Projektas bus pradėtas dirbtuvėmis EuroPride 2015 Rygoje (Latvija) bei įvertinant dabartinius bendradarbiavimo tarp partnerinių organizacijų Baltijos šalyse būdus. Dirbtuvės bus surengtos konferencijoje „LGBTQ judėjimai Centrinėje ir Rytų Europoje – sėkmės, iššūkiai ir perspektyvos“. 2015 metų rugsėjį visų partnerinių organizacijų atstovai susirinks dviejų dienų trukmės darbo sesijai Vilniuje (Lietuva) aptarti Baltic Pride judėjimo praeities, dabarties ir ateities. Spalį organizacijų atstovai dalyvaus kasmetinėje ILGA-Europe konferencijoje Atėnuose. Tai bus puiki galimybė bendrai apsvarstyti naujas strategijas besirengiant didelio masto Baltic Pride 2016 renginiui. Žiemos ir pavasario metu organizacijos palaikys kontaktą ir derins organizavimo strategijas bei veiksmus Baltic Pride 2016 įgyvendinimui. Pasiekimai bus pristatyti Baltic Pride 2016 konferencijos dirbtuvėse Vilniuje. Tiesioginiais projekto naudos gavėjais bus apie 215 žmonių, o netiesioginiais – 5000 žmonių.

Numatomi rezultatai

Pirmiausia, dabartinių kooperacijos būdų įvertinimas suteiks tvirtą pagrindą praėjusių Baltic Pride veiklų dokumentavimui ir patobulinimui ateityje. Antra, žinios gautos iš Šiaurės Europos šalių partnerių padės svarbiausioms LGBT* organizacijoms Baltijos šalyse plėtoti sąmoningumo skatinimą bei bendruomenės kūrimo veiklas, kurios padėtų atitinkamai reaguoti į greitai besikeičiančias Lietuvos, Latvijos ir Estijos socialines realijas. Galiausiai, pasitarimai dėl geriausių strategijų, siekiant sėkmingai įgyvendinti Baltic Pride 2016 renginius bus pateikti ILGA-Europe kasmetinės konferencijos metu. Be jau paminėtų rezultatų, netiesioginė naudą suteiks sinergija, supratimas bei komunikacija tarp partnerių Baltijos ir Šiaurės Europos šalių organizacijų, pasiekta kartu įgyvendinamo projekto metu.

Projektą finansuoja:

logo1Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje