12 Jungtinių Tautų specialiųjų agentūrų ragina nutraukti smurtą prieš LGBT* asmenis

Š. m. rugsėjo 29 dieną pasaulio lyderiams Niujorke (JAV) susirinkus į Jungtinių Tautų Generalinę Asamblėją, buvo paskelbtas bendras unikalaus pobūdžio dvylikos Jungtinių Tautų (JT) specialiųjų agentūrų kreipimasis, kuriuo raginama panaikinti baudžiamąją atsakomybę už tos pačios lyties asmenų santykius numatančius įstatymus, kurie galioja 76-iose pasaulio valstybėse. „Tai – pirmasis kartas, kai toks didelis skaičius Jungtinių Tautų

Š. m. kovo 24 dieną Jungtinių Tautų (JT) Biudžeto komiteto, dar vadinamo Penktuoju komitetu, valstybės narės atmetė Rusijos siūlymą panaikinti 2014 metų birželį JT generalinio sekretoriaus Ban Kimuno išleistą administracinį nutarimą, kad visų JT pareigas einančių pareigūnų gyvenimo partneriai turi teisę gauti lygiavertes socialines garantijas, nepaisant to, kurioje JT šalyje narėje pareigūnai dirba. Už Rusijos

Rusijos vyriausybė įspėjo Jungtinių Tautų (JT) atstovus, kad ketina pasipriešinti lygioms homoseksualių JT pareigūnų gyvenimo partnerių galimybėmis naudotis socialinėmis garantijomis, nepaisant to, kokie įstatymai galioja valstybėje, kur jie paskirti eiti pareigas. 2014 metų birželį JT generalinis sekretorius Ban Kimunas išleido administracinį nutarimą, kad visų JT pareigas einančių pareigūnų, kurių partnerystė oficialiai įregistruota valstybėje narėje, gyvenimo