Rusija ketina pasipriešinti lygiavertėms JT pareigūnų partnerių socialinėms garantijoms

Rusijos vyriausybė įspėjo Jungtinių Tautų (JT) atstovus, kad ketina pasipriešinti lygioms homoseksualių JT pareigūnų gyvenimo partnerių galimybėmis naudotis socialinėmis garantijomis, nepaisant to, kokie įstatymai galioja valstybėje, kur jie paskirti eiti pareigas.

2014 metų birželį JT generalinis sekretorius Ban Kimunas išleido administracinį nutarimą, kad visų JT pareigas einančių pareigūnų, kurių partnerystė oficialiai įregistruota valstybėje narėje, gyvenimo partneriai turi teisę gauti lygiavertes socialines garantijas, nepaisant to, kurioje JT šalyje narėje pareigūnai dirba.

Rusijos diplomatiniai pareigūnai savo ruožtu grasina inicijuoti JT Biudžeto komiteto, dar vadinamo Penktuoju komitetu, balsavimą šiuo klausimu. JT Saugumo Tarybos, kitaip nei JT Generalinės Asamblėjos, valstybės narės neturi veto teisės JT Penktajame komitete. Tai reiškia, jog inicijavę šio klausimo svarstymą, Rusijos diplomatai galėtų tikėtis nebent Afrikos, Vidurio Rytų bei Karibų regionų ir Centrinės Azijos valstybių, kurios priešinasi LGBT* asmenų teisėms, paramos.

Rusijos atstovų Jungtinėse Tautose įsitikinimu, JT generalinio sekretoriaus administracinis nutarimas pažeidžia 2004 metų JT Generalinės Asamblėjos rezoliuciją, kuri numato, jog JT pareigūnų, dirbančių pagal nacionalinių vyriausybių jurisdikciją, sutuoktinių socialines garantijas nustato pati šalies vyriausybė. „Reikalausime, kad Ban Kimunas skubiai panaikintų administracinį nutarimą,“ – cituojamas vienas Rusijos diplomatinių pareigūnų.

Rusija išleido ir visų JT šalių narių atstovams išplatino bukletą, kuriame rašoma, jog JT generalinio sekretoriaus nutarimas „pažeidžia valstybių narių suverenumą pačioms apibrėžti savo piliečių gyvenimo teisinį reguliavimą.“ Leidinyje taip pat teigiama, jog lygiaverčių socialinių garantijų homoseksualių JT pareigūnų gyvenimo partneriams užtikrinimas paskatins JT pareigūnų „korumpuotumą ir sukčiavimą,“ nes „kiekvienas nesusituokęs pareigūnas gali nesudėtingai įregistruoti fiktyvią tradicinę ar tos pačios lyties asmenų santuoką ir gauti papildomas išmokas.“

Organizacijos Tarptautinė lesbiečių ir gėjų žmogaus teisių komisija (angl. International Gay and Lesbian Human Rights Comission) vykdančioji direktorė Jessica Stern pabrėžė, jog siekdama pakenkti JT generalinio sekretoriaus Ban Kimuno reputacijai, Rusijos vyriausybė desperatiškai bando nukreipti dėmesį nuo pačios vykdomų žmogaus teisių pažeidimų. „Jokia paslaptis, kad JT generalinio sekretoriaus ir Rusijos vyriausybės pozicija dėl geopolitinės padėties Ukrainoje ir Sirijoje išsiskyrė kardinaliai. Todėl Rusijos valdžios atstovai manosi atradę puikų įrankį atsakomajam žingsniui,“ – tikino LGBT* teisių organizacijos atstovė.