Užsienyje susituokusių lietuvio ir baltarusio byla perduota Konstituciniam Teismui

Š. m. gruodžio 5 dieną Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas priėmė sprendimą užsienyje santuoką su baltarusiu sudariusio pareiškėjo byloje dėl Migracijos departamento sprendimo neišduoti leidimo laikinai gyventi Lietuvoje užsieniečiui šeimos susijungimo atveju.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nusprendė atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės ir kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 43 straipsnio 1 dalies 5 punktas „ta apimtimi, kuria jame nenustatyta, jog leidimas laikinai gyventi gali būti išduodamas užsieniečiui šeimos susijungimo atveju ir tada, kai Lietuvos Respublikoje gyvena asmuo, esantis Lietuvos Respublikos piliečiu, su kuriuo užsieniečio sudaryta santuoka nėra pripažįstama Lietuvos Respublikoje dėl imperatyvaus draudimo tuoktis su tos pačios lyties asmenims, tačiau su kuriuo jis yra sukūręs santykius, savo turiniu atitinkančius šeimos sampratą“, neprieštarauja Konstitucijos 22 straipsnio 1 ir 4 dalims, 29 straipsniui, 38 straipsnio 1 ir 2 dalims bei konstituciniam teisinės valstybės principui.

Taigi savo sprendimu Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pripažino, kad tos pačios lyties santykiai savo turiniu iš esmės atitinka šeimos gyvenimą. „Sveikiname šį progresyvų Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą. Reikšminga, jog teismas pripažino, kad tos pačios lyties sutuoktiniai sudaro šeimą. Teismo sprendimas suteikia vilties, kad vienalyčių porų kaip šeimos statusas ateityje Lietuvoje nebebus kvestionuojamas“ – komentavo Nacionalinės LGBT* teisių organizacijos LGL Vadovas Vladimiras Simonko.

Administracinė byla bus sustabdyta iki Konstitucinis Teismas išnagrinės šį prašymą. Teismo nutartis neskundžiama.

Migracijos departamentas sprendimą neišduoti leidimo laikinai gyventi Lietuvoje užsieniečiui priėmė š. m. sausio 22 dieną. Užsienyje susituokusi vienalytė pora apskundė departamento sprendimą Vilniaus apygardos administraciniam teismui, o vėliau ir Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nurodyta, kad leidimas laikinai gyventi Lietuvoje gali būti išduodamas užsieniečiui šeimos susijungimo atveju. Tokiu atveju Lietuvoje turėtų gyventi užsieniečio sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis ir kuris yra Lietuvos pilietis arba užsienietis, turintis leidimą gyventi mūsų šalyje. Šeimos narių sąvoka yra apibrėžta įstatyme. Tai yra sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečiai vaikai ir įvaikiai.