Tarptautinė moterų ir lyderių bendruomenė kviečia prisijungti

Mielos Seserys, taip į jus kreipiasi tarptautinio tinklo Visų moterų lyga, VML (ALL LADIES LEAGUE) ir Moterų ekonominio forumo, MEF (WOMEN ECONOMIC FORUM) narės. Tinklas jungia virš 50 000 žmonių iš 150 šalių. Tai – nesiekianti pelno filantropų bendruomenė, kuri buria kūrybingus, pozityviai mąstančius žmones, kurie atsiriboja nuo kraštutinių nacionalistinių, politinių, religinių pažiūrų ir kuria teigiamą žmonių bendravimo kultūrą. Pagarba žmogaus talentui, iniciatyvumui, asmenybės tapatumui ir unikalumui, įvairiai žmogaus veiklai, kuri tobulina aplinką ir kuria žmogaus gerovę yra esminiai judėjimo bruožai.  Judėjimui vadovauja garsi Indijos visuomenės veikėja, dr. Harbeena Arora, kuri pakvietė Lietuvą tapti judėjimo dalyve.

Nors judėjimas pabrėžia moterų įgalinimą, gerovę ir bendradarbiavimą, dalinimąsi profesine ir gyvenimiška patirtimi, vyrai taip pat kviečiami prisijungti prie judėjimo, kaip ir nevyriausybinės asociacijos, kurios dirba  žmonių gerovei, visuomenės tobulinimui, gina žmogaus teises ir laisves. Judėjimas ragina ieškoti ir atskleisti kūrybingus, talentingus asmenis nepaisant kultūrinių ir kontinentinių skirtumų. Kai šalyje arba šalies   miestuose įkuriama tinklo grupė, judėjimui vienerius metus vadovauja Indijos judėjimo centro pakviestas asmuo, kuris po metų perduoda vadovavimą išrinktajam pavaduotojui. Judėjimo dalyviai nemoka jokio mokesčio, nes svarbiausias įsipareigojimas tarptautiniam ir nacionaliniam tinklui yra savanoriškas siekis kurti gėrį ir teisingumą, jungti bendraminčius kūrybingai veiklai.

Buvimas šiame sambūryje teikia dar vieną galimybę prisijungti prie tarptautinės moterų ir lyderių bendruomenės, sulaukti judėjimo narių paramos, plėtoti įvairių sričių ryšius, pasirinktinai dalyvauti VML ir MEF konferencijose, atverti tarptautinei bendruomenei savo asmenybės kūrybiškumą ir unikalumą, kurie judėjime yra labai gerbiami ir vertinami.

Maloniai kviečiu tapti VML ir MEF Lietuvos skyriaus nare/ -iu,  dalintis savo patirtimi, išmintimi, mintimis ir emocijomis apie Lietuvos visuomenės tobulinimo galimybes, megzti naujus ryšius su tarptautinio ir nacionalinio judėjimo skyriais.  Prašau pareikšti savo nuomonę dėl dalyvavimo judėjime iki rugpjūčio 15 d. Savo sprendimą siųskite  Marijai Aušrinei Pavilionienei elektroniniu paštu:

Laikinoji skyriaus pirmininkė

Marija Aušrinė Pavilionienė

mpavilioniene@gmail.com

tel. +37061157018