LGL atstovas – darbo grupės dėl teisės į lytinę tapatybę reglamentavimo narys

2017 m. gegužės 24 d. įvyko pirmasis LR Teisingumo ministerijos suburtos darbo grupės dėl teisės į lytinę tapatybę reglamentavimo susitikimas. Šioje darbo grupėje dalyvauja Nacionalinės LGBT* teisių organizacijos LGL Žmogaus teisių politikos koordinatorius Tomas Vytautas Raskevičius.

Rengiami teisės aktų projektai sukurs administracinę procedūrą, leidžiančią translyčiams asmenims pasikeisti asmens tapatybės dokumentus ir įtvirtinti tikrąją lytinę tapatybę. Parengti teisės aktų projektai taip pat sudarys sąlygas įgyvendinti Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) 2007 m. rugsėjo 11 d. sprendimą byloje L. prieš Lietuvą, kuriuo Lietuva buvo pripažinta pažeidusi Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnį – teisę į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą.

„Atstovaudamas translyčių asmenų interesams, sieksiu, kad Lietuvoje būtų sukurta tarptautinius žmogaus teisių apsaugos standartus atitinkanti procedūra, įgalinanti translyčius asmenis pasikeisti asmens tapatybės dokumentus greitai, skaidriai ir prieinamai, be perteklinių reikalavimų (pvz., privalomosios chirurginės operacijos),“ – teikė LGL atstovas T. V. Raskevičius.

Darbo grupei vadovauja teisingumo viceministras Paulius Griciūnas, jos nariai – Teisingumo ir Sveikatos apsaugos ministerijų atstovai, Vyriausybės atstovas Europos Žmogaus Teisių Teisme, Žmogaus teisių stebėjimo instituto (ŽTSI) ir Nacionalinės LGBT* teisių organziacijos LGL atstovai, teisės mokslininkai. Darbo grupė teisės akto projektą, reglamentuojantį teisės į lytinės tapatybės pripažinimą procedūrą, planuoja parengti iki 2017 m. rugpjūčio 31 d.

Apie bylą L. prieš Lietuvą

L. prieš Lietuvą byloje 2007 m. EŽTT nustatė, kad „iš šios bylos aplinkybių matyti, jog egzistuoja tam tikra įstatymų leidybos spraga, susijusi su lyties pakeitimo operacijomis, dėl to pareiškėjas yra atsidūręs kankinančioje nežinioje dėl savo privataus gyvenimo ir tikrosios tapatybės pripažinimo“. Teismas įpareigojo Lietuvą per 3 mėnesius nuo sprendimo įsigaliojimo priimti įstatymą dėl lyties pakeitimo. Pareiškėją byloje atstovavo Žmogaus teisių stebėjimo institutas (ŽTSI).

Įsigaliojus teismo sprendimui, Lietuva atlygino pareiškėjui tarptautinio teismo priteistą turtinę ir neturtinę žalą, tačiau nepriėmė reikiamo teisės akto. Dėl sprendimo nevykdymo 2014 m. Europos Tarybos Ministrų Komitetas Lietuvai pritaikė sustiprintos priežiūros procedūrą. Nuo 2013 m. Žmogaus teisių stebėjimo institutas (ŽTSI) kartu su Nacionaline LGBT* teisių organizacija LGL vykdo su sprendimo įgyvendinimu susijusias stebėsenos ir advokacijos veiklas.

Daugiau informacijos apie šias veiklas rasite čia.

Apie asociacijos LGL veiklas atstovaujant translyčių asmenų interesams

Efektyvus translyčių asmenų žmogaus teisių užtikrinimas yra vienas iš Nacioanlinės LGBT* teisių organizacijos LGL veiklos prioritetų. Asociacija LGL siekia, kad translyčiai asmenys Lietuvoje galėtų pasikeisti asmens tapatybės dokumentus be privalomojo chirurginės operacijos reikalavimo bei galėtų naudotis reikalingomis sveikatos priežiūros paslaugos. Siekdama pokyčių instituciniame lygmenyje, asociacija LGL taip pat siekia burti vietinę translyčių asmenų bendruomenė ir įgalinti šios bendruomenės narius dalyvauti organizacijos veiklose.

Nacionalinės LGBT* teisių organizacijos LGL veiklos translyčių asmenų žmogaus teisių apsaugos srityje remia tarptautiniai partneriai TGEU – Transgender Europe ir fondas Stiftung EVZ (Vokietija).

button_evz_engl_klein2

Daugiau informacijos apie translyčių asmenų padėtį Lietuvoje galite rasti asociacijos LGL leidiniuose:

„Apsauga nuo diskriminacijos lytinės tapatybės ir lyties raiškos pagrindais Lietuvos teisinėje sistemoje: galimybių studija“ (2015)

„Translyčių asmenų žmogaus teisių apsaugos standartai: lyties pakeitimas ir teisinis pripažinimas“ (2015)

„#TRANS_LT: translyčių asmenų patirtys Lietuvos darbo rinkoje“ (2016)