Tarptautinėje konferencijoje – diskusija nuomonės raiškos internete tema

Š. m. kovo 26 d. LR teisingumo ministerijoje įvyko Lietuvos žmogaus teisių centro organizuota tarptautinė konferencija „Nuomonės raiška internete: žmogaus teisės, etika ir teisminė praktika“. Konferencijoje pranešimus skaitė ir diskusijose dalyvavo teisininkai, prokurorai, valstybės institucijų, nevyriausybinių organizacijų atstovai, žurnalistai ir mokslininkai. Diskusijoje apie žodžio laisvės ribas ir neapykantos kalbą dalyvavo ir asociacijos LGL atstovas žmogaus teisių politikos koordinatorius Tomas Vytautas Raskevičius.

Žodžio laisvė arba laisvė reikšti nuomonę yra įtvirtinta tiek Lietuvos Respublikos, tiek tarptautiniuose teisės aktuose. Nuomonės raiška yra neatsiejama nuo kitų žmogaus teisių ir yra viena svarbiausių politinių teisių, be kurių demokratinė visuomenė neįsivaizduojama. Vis dėlto, ši teisė nėra absoliuti.

Remiantis ekspertų žiniomis bei užsienio partnerių patirtimi, konferencijoje buvo analizuojamos ir lyginamos šiuolaikinės žodžio laisvės ribos, kaita bei suderinamumas su etikos ir žmogaus teisių standartais, aptarta neapykantos nusikaltimų ir žodžio laisvės raiškos atribojimo problematika. Diskusijose taip pat kelti klausimai, kada baigiasi nuomonės raiška ir prasideda neapykantos kurstymas, kaip šias sąvokas atskirti, kokia atsakomybė turėtų būti taikoma.

ŽTOKKonferenciją drauge organizavo Europos Ekonominės Erdvės finansinio mechanizmo NVO Programa Lietuvoje, Švedų tarptautinis liberalų centras, TEO LT, LGL/ILGA-Europe bei Švedijos Karalystės ambasada Lietuvoje.eea_grants_320

LGL logo

ilga