LGL pristato leidinį „Stateginis Nacionalinio Lygybės ir Įvairovės Forumo (NLĮF) planas 2015-2018“

Nacionaliniam Lygybės ir Įvairovės Forumui priklausančios organizacijos, tarp jų ir asociacija LGL, pristato leidinį „Stateginis Nacionalinio Lygybės ir Įvairovės Forumo (NLĮF) planas 2015-2018“, kuris kviečia susipažinti su NLĮF vizija, misija ir vertybėmis, aprašo, kaip buvo kuriami ir kokie yra NLĮF tikslai ir uždaviniai 2015-2018 metams, išvardina reikšmingiausius organizacijos veikimo metodus ir pateikia trumpą sėkmingos strategijos iššūkių apžvalgą.

Nors forumo narių tarpusavio veikla ir bendradarbiavimas prasidėjo kur kas ankščiau, 2015 metais NLĮF švenčia penkerių metų gyvavimo sukaktį. NLĮF nariai veikia kartu tam, kad lygybė ir žmogaus teisių užtikrinimas Lietuvoje taptų realybe tiek valstybės politikoje, tiek praktikoje. Šiuo metu NLĮF veikloje dalyvauja šešios skirtingas diskriminacijos atžvilgiu pažeidžiamas visuomenės grupes atstovaujančios organizacijos: asociacija LGL, asociacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas“, VšĮ „Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras“, Asociacija „Moterų informacijos centras“, VšĮ „Tautinių bendrijų namai“ ir asociacija Lietuvos pensininkų sąjunga „Bočiai“ Vilniaus miesto bendrija (LPS „Bočiai“). Prie forumo įgyvendinamų veiklų bei ateities planavimo aktyviai prisideda Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos atstovai.

Pagrindinės NLĮF veiklos kryptys apima visuomenės švietimą žmogaus teisių ir lygių galimybių klausimais, taip pat aktyvų dalyvavimą nacionalinės socialinės bei lygių galimybių politikos formavimo bei įgyvendinimo procesuose. Šiame darbe NLĮF bendradarbiauja su narių atstovaujamomis bendruomenėmis, valstybinėmis institucijomis ir įstaigomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, privačiu sektoriumi, akademinės bendruomenės atstovais ir teisininkais.

NLĮF bendrais tikslais bei uždaviniais vienija iš pažiūros labai skirtingas ir mažai ką bendro tarpusavyje turinčias organizacijas, todėl daug dėmesio skiria narių tobulėjimui, sąmoningumo didinimui, žinių bei kompetencijų gerinimui, vidinei komunikacijai ir organizacijos strateginiam valdymui. Būtent dėl šios priežasties nariai kasmet organizuoja komandos formavimui skirtas išvykas, strateginio planavimo sesijas, taip pat dažnų susitikimų metu skiria laiko užsibrėžtos strategijos monitoringui. Toks atsakingas forumo narių požiūris bei valdymas ir lemia šio dokumento – strateginio plano sukūrimą bei įgyvendinimą.

Stateginis Nacionalinio Lygybės ir Įvairovės Forumo (NLĮF) planas 2015-2018, 2015

eea_grants_320Leidinys parengtas įgyvendinant Europos Ekonominės Erdvės finansinio mechanizmo NVO Programos Lietuvoje remiamą projektą „Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo (NLĮF) tvarios plėtros stiprinimas“. Projekto įgyvendinimą remia Europos Ekonominės Erdvės finansinio mechanizmo NVO Programa. Norvegijos Karalystė, Islandijos Respublika ir Lichtenšteino Kunigaikštystė, siekdamos prisidėti prie ekonominių ir socialinių skirtumų mažinimo Europos Ekonominėje Erdvėje (EEE), sukūrė EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmus.

 

 

 

progressLeidinys iš dalies finansuojamas įgyvendinant 2007-2013 m. Europos Sąjungos programos PROGRESS remiamą projektą „CODE: Coming out for Diversity and Equality“.

 

 

socmin logoForumo veiklas 2014 m. iš dalies rėmė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.