Šveicarijos teisės reikalų komitetas rekomenduoja įteisinti tos pačios lyties asmenų santuoką

Š. m. vasario 20 dieną Šveicarijos Federalinei asamblėjai priklausančios Nacionalinės Tarybos Teisės reikalų komitetas rekomendavo šalies įstatymų leidėjams įtvirtinti tos pačios lyties asmenų teisę susituokti. Šveicarijos teisės reikalų komitetas pritarė Žaliosios liberalų partijos pristatytam lyčiai neutralios santuokos įstatymo projektui.

Už tos pačios lyties asmenų teisę susituokti užtikrinantį įstatymo projektą balsavo 10 Teisės reikalų komiteto narių, 2 – projektui nepritarė, 1 komiteto narys nuo balsavimo susilaikė. Tos pačios lyties santuokos įstatymo projektas bus perduotas svarstyti  Šveicarijos Federalinei Tarybai.

Septynių Šveicarijos LGBT* teisių organizacijų koalicija, kuriai priklauso organizacijos „Pink Cross“, „Swiss Rainbow Families Association“ ir „Transgender Network Switzerland“, sveikina iniciatyvą įtvirtinti santuokos lygybę: „Šveicarijos LGBT* skėtinės asociacijos remia santuokos lygybę ir dėkoja Nacionalinės Tarybos Teisės reikalų komiteto nariams už jų paramą, įžvalgumą ir prisiimtą atsakomybę užtikrinti visiems Šveicarijos piliečiams Konstitucijos apibrėžtas teises.“

„Mes neprašome išskirtinių teisių, tiesiog siekiame lygybės. Reikalaujame santuokos lygybės, nes mūsų santykiai yra tokie pat stiprūs, o šeimos vertos tokios pat pagarbos, kaip ir visos Šveicarijos šeimos,“ – pabrėžė Šveicarijos LGBT* teisių organizacijų koalicija.

Vienalyčių porų santykiai Šveicarijoje teisiškai pripažinti 2007 metais įsigaliojus tos pačios lyties asmenų civilinės partnerystės įstatymui. Po dvejų metų šalies Aukščiausiasis teismas išleido nutarimą, kad ilgą laiką kartu gyvenę ar civilinę partnerystę įregistravę homoseksualūs asmenys po partnerio mirties turi teisę gauti tokias pačias socialines garantijas kaip ir heteroseksualūs asmenys.

„Žmonės nori susituokti dėl daugelio priežasčių: meilės, finansinio bei teisinio saugumo. Santuokos lygybė nesumenkina tradicinės santuokos, o ją sustiprina. Santuokos lygybė padėtų sukurti patikimą socialinę struktūrą, kuri teigiamai veiktų visas visuomenės grupes. Įtvirtinta tos pačios lyties asmenų teisė susituokti atlieptų pakitusias modernios visuomenės vertybes. Šeimos teisė turi atspindėti ne pasenusias nuostatas, o visuomenės realybę,“ – pabrėžė Šveicarijos LGBT* teisių organizacijų koalicija savo oficialiame pareiškime.

Asociacija LGL sveikina Šveicarijos įstatymų leidėjų iniciatyvą užtikrinti tos pačios lyties asmenų teisę į santuoką. Toks praktiškas valdžios atstovų sprendimas garantuotų, kad visos šeimos šalyje jaustųsi oriai ir pagarbiai. Šio įstatymo priėmimas užtikrintų, jog Šveicarija remiasi pagrindiniais piliečių lygybės principais ir vienodai vertina tiek vienalyties, tiek heteroseksualias poras.