Skirtingos seksualumo formos visada egzistavo kiekvienoje kultūroje

„Mes turime lavinti žmones – įskaitant vaikus ir jaunimą – apie skirtingas seksualumo formas, kurios visada egzistavo kiekvienoje kultūroje, visame pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje“ –  Europos Parlamente priimtą rezoliuciją apie diskriminaciją Lietuvoje komentuoja Austrijos Žaliųjų partijos narė, Europos Parlamento LGBT teisių grupės prezidentė Ulrike Lunacek.

„Faktų slėpimas nuo jaunų žmonių sukelia baimės, išankstinio nusistatymo ir neapykantos nuostatas – tai, prieš ką vieningai pasisako europiečiai“ – pritarė kiti du žaliųjų partijos atstovai Europos Parlamente, Jean Lambert ir Keithas Tayloras (JK).
„Europos Parlamentas Lietuvos parlamentui pasiuntė aiškią žinią, kad Europos Sąjungoje nėra vietos homofobijai – nei jos visuomenėje, nei, žinoma, įstatymuose“ – Lambert teigia pranešime naujienų portalui UK Gay News.
„Deja, tai ne pirmas kartas, kada mes esame priversti daryti tokius pareiškimus“, tęsė ji. „Šis naujas įstatymo projektas padarys homofobiją dar labiau socialiai priimtiną išplečiant šį beprasmišką draudimą neapibrėžtai „viešajai“ sferai.“
„Jeigu Lietuva nori išlikti Europos Sąjungos dalimi, tada jos pagrindiniai įstatymai privalo gerbti bendras svarbiausias vertybes ir sutartas pagrindines, fundamentalias žmogaus teises, kaip saviraiškos laisvė ir lygybė“, tęsė ji.
Tayloras, kuris taip pat priklauso LGBT teisių grupei Parlamente, papildė: „Aš prisijungiu prie savo kolegų europarlamentarų raginant Lietuvos parlamentą persvarstyti šio neapykantą skatinančio įstatymo kėlimą“.
„Šis įstatymas kriminalizuotų tokius renginius kaip gėjų eitynės ir leistų vyriausybei diskriminuoti asmenis jų seksualinės orientacijos pagrindu. Tai būtų aiškus Europos Žmogaus Teisių Konvencijos ir Pagrindinių teisių chartijos, kurios yra sukurtos tam, kad apsaugotų visų Europos piliečių teises, pažeidimas.
„Jeigu Lietuva nuspręstų priimti šį įstatymą, mes prašėme Europos Komisijos nedelsiant pradėti pažeidimo procedūras“, teigė jis.
ALDE narė, europarlamentarė Sophie in’t Veld (Nyderlandai), LGBT teisių grupės viceprezidentė, teigia, jog vyriausybės, tvirtinančios, kad LGBT teisės nėra jų kultūros dalis, klysta.
„Gyventojų dalies priespauda ir diskriminacija negali būti apibūdinama kaip „kultūra“ – teigė ji.
„Tai yra tas laikas, kada Europos Komisija turėtų nustatyti visapusišką LGBT asmenų lygybės užtikrinimo strategiją, analogišką lyčių lygybės strategijai bei strategijai prieš rasizmą ir ksenofobiją.“
Londono liberalų-demokratų (ALDE) europarlamentarė Sarah Ludford, Europos teisingumo ir žmogaus teisių atstovė, perspėjo, jog UK patirtis rodo, kokie yra „draudimo propaguoti homoseksualumą“ pavojai:
 „… mes turėjome nepopuliarų „28 straipsnį“. Bet aš taip pat galėjau matyti nuostatų pasikeitimus, kaip kad atsitiko konservatorių partijos vadovybėje.“
„Įstatymas, kuris draudžia homoseksualumo „propagavimą“ gali prieštarauti ES teisei, nustatančiai lygias galimybes darbe. Platesniu žmogaus teisių požiūriu, tai slopintų ir trukdytų lytinį bei pilietinį švietimą, turėtų neigiamą poveikį žodžio laisvei žiniasklaidoje, mene ir politinėje veikloje, taip pat būtų pretekstas uždrausti gėjų eitynes.“
„Europos Komisija privalo nelaukti, kol šis įstatymas įsigalios“ – ragino ji. „Ji turėtų apsvarstyti pažeidimo procedūras būsimiems darbo teisių pažeidimams ir siųsti perspėjimą apie įsipareigojimų pažeidimą pagal ES teisę bei EŽTK.“
„Žmonės ir politikai turi savo nuomonę apie homoseksualumą, kaip patvirtina ir nesenas JK teismo sprendimas, kuriuo pripažinta, jog Chymorvah viešbučio, esančio Kornvalyje, savininkas pažeidė įstatymus, kai viešbutyje neleido apsistoti homoseksualių asmenų porai.“
„Bet ši nuomonės, minties laisvė neturi virsti ir pasireikšti kaip diskriminacija, neapykantos nusikaltimas ar protesto užtildymas“ – apibendrino ji.
Kalbėdamas po balsavimo europarlamentaras Claude‘as Moralesas, JK leiboristų partijos pilietinėms laisvėms atstovas Parlamente, teigė: „Tuo siunčiamas stiprus signalas Lietuvos įstatymų leidėjams, kad jie tokiu būdu pažeidžia tarptautinį įsipareigojimą gerbti pagrindines žmogaus teises“.
„Europos Komisija turi toliau stebėti situaciją ir imtis ryžtingų ir tinkamų veiksmų jei būtų pastebėta, jog Lietuvos įstatymai pažeidžia ES sutartis, direktyvas ar Pagrindinių teisių chartiją.“
Leiboristas europarlamentaras Michaelas Cashmanas, LGBT teisių grupės Parlamente prezidentas papildė: „Labai svarbu, kad Lietuva laikytųsi savo įsipareigojimų pagal ES teisę ir apsaugotų mažumų teises.“
„Seimui pateiktas įstatymo pasiūlymas akivaizdžiai skatina diskriminaciją LGBT asmenų atžvilgiu ir pažeidžia ES Sutarties 6 straipsnį. Šis įstatymas bando atkartoti Margaret Thatcher neigiamai pagarsėjusį „28 straipsnį“. Tam nėra vietos modernioje, civilizuotoje visuomenėje.“
Europos Parlamento nariai ilgai stebėjo pokyčius, kurie vyko Lietuvoje nuo tada, kai ji 2004 metais įstojo į ES; ji toli atsilieka savo ribotumu ir netolerancija seksualinės orientacijos diskurse, nepaisant to, kad privalo įgyvendinti ES nediskriminavimo teisę, rašo UK Gay News.