Po kritikos Europos Parlamente – raginimas iš esmės spręsti homoseksualų problemas Lietuvoje

Asociacijos LGL pranešimas spaudai
Sausio 19 d.  Europos Parlamentas pritarė keturių frakcijų pateiktai rezoliucijai dėl saviraiškos laisvės pažeidimo ir diskriminacijos dėl seksualinės orientacijos Lietuvoje. Tai – jau antrasis kartas, kai šios kadencijos Europos Parlamente Lietuva sulaukė kritikos dėl homoseksualių asmenų diskriminavimo nacionaliniuose teisės aktuose.
Europarlamentarai ragina Seimą nepritarti svarstomai Administracinių teisės pažeidimų kodekso pataisai, kuria siekiama bausti už „viešą homoseksualių santykių propagavimą“ bei peržiūrėti kitus teisės aktus, kuriuose varžoma saviraiškos laisvė seksualinės orientacijos pagrindu.
Asociacijos LGL pirmininkas Vladimiras Simonko džiaugiasi, kad dar kartą patvirtinta ES institucijų ir valstybių narių pareiga užtikrinti, kad Europos Sąjungoje žmogaus teisės būtų gerbiamos, saugomos ir skatinamos, neatsižvelgiant į seksualinę orientaciją, kaip numatyta Europos žmogaus teisių konvencijoje, ES pagrindinių teisių chartijoje ir Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnyje.
Atsižvelgdamas į priimtą rezoliuciją asociacijos LGL valdybos pirmininkas Vladimiras Simonko ragina Lietuvos Respublikos Vyriausybę imtis konkrečių veiksmų sprendžiant homoseksualų integracijos problemas Lietuvoje ir siūlo suburti darbo grupę nacionalinei programai, kuria būtų gerinama šios socialinės grupės asmenų teisinė ir socialinė padėtis, parengti. Programos pagrindu galėtų būti Europos Tarybos Ministrų Komiteto 2010 m. kovo 31 d. priimta Rekomendacija CM/Rec(2010)5 valstybėms narėms dėl priemonių, skirtų panaikinti diskriminaciją seksualinės orientacijos ir lyties tapatybės pagrindu.

Asmuo kontaktams:

Vladimiras Simonko,
tel. (8) 612 58211