Tęsiasi neapykantos nusikaltimų prieš LGBT* asmenis Lietuvoje tyrimas

Pavojingi, įstatymais draudžiami, neretai smurtiniai ar kitaip žalingi veiksmai, įvykdyti prieš asmenį ar jo turtą dėl asmens lyties, lytinės tapatybės, seksualinės orientacijos, amžiaus, negalios, rasės ar etninės kilmės, tautybės ar religijos yra laikomi neapykantos nusikaltimais. Šiais metais asociacija LGL vėl atlieka neapykantos nusikaltimų ir kitų incidentų prieš LGBT* asmenis Lietuvoje tyrimą. Tyrimo metu nukentėję nuo neapykantos nusikaltimų arba apie tai informacijos turintys asmenys gali anonimiškai ir saugiai užpildyti pranešimo anketą organizacijos svetainėje www.lgl.lt.

Neapykantos nusikaltimai yra itin žalingi, kadangi dažnu atveju šie veiksmai yra ne tik nukreipti į atskirą individą, tačiau ir į visą žmonių grupę, kuriai individas priklauso. Dalis bendruomenės gali būti įbauginama veiksmais tik prieš kelis tos grupės atstovus – kyla in terrorem (lot. turint tikslą išgąsdinti) efektas, o jeigu prieš šį elgesį nesiimama adekvačių priemonių, išsiunčiama žinutė, jog toks neigiamas, smurtinis ir žalojantis elgesys gali būti taikomas visiems bendruomenės, kuriai priklauso nukentėjusysis, nariams, atsidūrusiems panašioje situacijoje. Akivaizdu, kad neapykantos nusikaltimai nukreipti prieš LGBT* asmenis nėra vien tik pačių nukentėjusiųjų reikalas. Tai yra problema, kurios sprendimui pastangas turi dėti didelė visuomenės dalis.

Siekdama dokumentuoti, su kokiais homofobinių, bifobinių ir transfobinių motyvų paskatintais nusikaltimais ir kitais incidentais susiduria LGBT* asmenys Lietuvoje, asociacija LGL atlieka neapykantos nusikaltimų ir kitų incidentų Lietuvoje tyrimą. Nepriklausomai nuo to, ar apie tokį nusikaltimą ar kitą incidentą buvo pranešta policijai, nukentėję ar kiti informacijos turintys asmenys kviečiami visiškai anonimiškai ir saugiai pranešti apie homofobišką, bifobišką ar transfobišką neapykantos nusikaltimą ar kitą incidentą. Pranešimo anketa gali būti pasiekiama per ją pristatantį reklaminį skydelį svetainėje www.lgl.lt, ar tiesiogiai per organizacijos svetainę.

Neapykantos nusikaltimai gali pasireikšti kaip:

  • užpuolimas, fizinis smurtas, sumušimas, neteisėtas laisvės apribojimas;
  • seksualinis priekabiavimas, išžaginimas;
  • turto sugadinimas, aprašinėjimas, padegimas;
  • neapykantos kurstymas (tyčiojimasis, niekinimas, skatinimas diskriminuoti);
  • grasinimas ar kitas psichologinis smurtas (pvz., grasinimas susidoroti, paviešinti seksualinę orientaciją darbe, mokykloje ar šeimos nariams; įžeidinėjimas, žeminimas, patyčios);
  • priekabiavimas, terorizavimas, persekiojimas (pvz., sekimas, nuolatinis žinučių siuntinėjimas, skambinėjimas);
  • smurtas artimoje aplinkoje (šeimoje) ir kita.

Mūsų svetainėje taip pat galima pranešti apie:

  • diskriminaciją (pvz., atleidimą ar nepriėmimą į darbą, atsisakymą suteikti paslaugas ar prekes, diskriminaciją universitete, mokykloje, t.y. neadekvatų pasiekimų vertinimą, stipendijos neskyrimą ir pan.);
  • neapykantos kalbą, nukreiptą tiek prieš jus asmeniškai, tiek prieš dalį ar visą LGBT* bendruomenę (pvz., neapykantą ir susidorojimą skatinantys internetiniai komentarai, žodiniai komentarai, įžeidžiantys straipsniai, viešos politikų kalbos, kiti literatūros ar muzikiniai kūriniai).

Pranešimo anketoje pateikta informacija padės mums geriau suprasti nuo kokių neapykantos nusikaltimų ir kitų incidentų nukenčia LGBT* asmenys Lietuvoje. Surinkti duomenys bus kruopščiai analizuojami, o metų gale šios analizės pagrindu LGL parengs metinę ataskaitą apie homofobiškus, bifobiškus ir transfobiškus neapykantos nusikaltimus ir kitus incidentus Lietuvoje.

eea grantsTodėl siekiant, kad ataskaita būtų kuo išsamesnė ir atspindėtų šiandieninę Lietuvos realybę, kviečiame visus asmenis, nukentėjusius ar turinčius informacijos apie 2014 m. įvykdytus neapykantos nusikaltimus ir kitus incidentus, užpildyti pranešimo anketą.

Anketa palaikoma įgyvendinant Europos Ekonominės Erdvės finansinio mechanizmo 2009-2014 periodo NVO Programos Lietuvoje remiamą projektą „Link praktinio LGBT teisių įgyvendinimo Lietuvoje“.