Pentagonas panaikins draudimą translyčiams asmenims tarnauti kariuomenėje

Š. m. rugpjūčio 26 dieną JAV dienraštis „USA Today“ paskelbė, kad šalies Gynybos Departamentas planuoja iki 2016 metų gegužės mėnesio panaikinti draudimą translyčiams asmenims tarnauti šalies kariuomenėje. Pentagonas patiria vis didesnį spaudimą pakeisti šiuo metu galiojančias vidines taisykles ir leisti translyčiams kariams tarnauti šalies kariuomenėje. Reformos JAV kariuomenėje reikalauja ir Amerikos medicinos asociacija bei atitinkamų teisės aktų pakeitimus rengiantys Demokratų partijos įstatymų leidėjai.

Apie ketinimus panaikinti draudimą translyčiams asmenims tarnauti JAV ginkluotose pajėgose užsiminta š. m. liepos mėnesį, kai šalies gynybos sekretorius Ashas Carteris pranešė apie rengiamą draudimo panaikinimo galimybių studiją. Gynybos departamento vadovas pabrėžė, jog translyčiai asmenys turi teisę tarnauti šalies kariuomenėje, o bet koks atleidimas iš pareigų dėl kario lytinės tapatybės privalo būti nuodugniai tiriamas.

JAV Gynybos Departamento paskelbtoje studijoje pabrėžiama būtinybė atsižvelgti į keletą probleminių aspektų, pavyzdžiui, kario uniformų ar kario tikslinių atostogų paskyrimą dėl medicininių lyties keitimo procedūrų atlikimo. JAV Gynybos Departamentas taip pat svarsto galimybę peržiūrėti ankstesnius nušalinimus iš pareigų dėl kario lytinės tapatybės.

Nors 2011 metais JAV Senatas atšaukė JAV ginkluotųjų pajėgų „Neklausk ir nesakyk“ (angl. Don’t Ask, Don’t Tell) politiką ir atvirai homoseksualūs kariai jau turi galimybę tarnauti šalies kariuomenėje, translyčiai asmenys vis dar patiria sunkumų siekdami karinės tarnybos. Nepaisant šių aplinkybių, manoma, jog šiuo metu JAV kariuomenėje tarnauja apie 15 500 translyčių karių, o karo veteranų skaičius siekia 140 000.

Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL primena, kad Karių etikos kodeksas, draudžiantis diskriminaciją Lietuvos karinėse pajėgose, neapima seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės pagrindų. 2011 metais Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba po to, kai buvo gautas skundas dėl Karių etikos kodekse nenumatomo draudimo diskriminuoti seksualinės orientacijos pagrindu, rekomendavo šį pagrindą į kodeksą įtraukti.