Paskelbta ataskaita dėl LGBTI pabėgėlių padėties ES

Š. m. kovo 24 dieną Europos Sąjungos Pagrindinių teisių agentūra (FRA) paskelbė ataskaitą apie LGBTI pabėgėlių padėtį Europos Sąjungoje. Ataskaita aiškiai pabrėžia poreikį valstybėms narėms dėti visas pastangas siekiant užtikrinti, jog Europos Sąjungos žmogaus teisių standartai būtų gerbiami ir taikomi LGBTI pabėgėlių atžvilgiu.

Daugeliui LGBT* pabėgėlių gimtojoje šalyje gresia persekiojimas dėl seksualinės orientacijos ir (ar) lytinės tapatybės. Seksualinė orientacija ir lytinė tapatybė yra laikomos pakankamais pagrindais gauti prieglobstį, remiantis Jungtinių Tautų Konvencija dėl pabėgėlių statuso ir Europos Sąjungos teise. Kelionės ir atvykimo į prieglobsčio šalį metu LGBTI pabėgėliams dažnai gresia papildoma rizika patirti priekabiavimą, atskirtį, seksualinį ir kitų formų smurtą.

FRA atskaitoje pateikiama visuomeninių organizacijų nuomonė, kad pabėgėliais besirūpinantys pareigūnai labai dažnai pasižymi stereotipiniu požiūriu į seksualinę orientaciją ir lytinę tapatybę. Toks požiūris gali turėti įtakos pabėgėlių registracijai, prieglobsčio sąlygoms ir galutiniam sprendimui dėl prieglobsčio suteikimo. Ataskaitoje taip pat pabrėžiama, kad LGBTI pabėgėliams dažnai trūksta saugaus apgyvendinimo ir specializuotos medicinos pagalbos, o smurto ir priekabiavimo atvejai nėra sprendžiami sisteminiu lygmeniu. Ataskaita rodo, kad valstybės narės turi labiau stengtis teikti reikalingą informaciją, aiškias taisykles ir mokymus apie LGBTI pabėgėlių teises ir poreikius.