Pasaulio bankas nefinansuos LGBT* asmenims grėsmę keliančių projektų

Š. m. kovo 3 dieną verslo, ekonomikos ir politikos žurnalo „The Economist“ konferencijos Londone metu Pasaulio banko prezidentas Jimas Yongas Kimas pareiškė, jog Pasaulio bankas besivystančiose šalyse nebefinansuos projektų, kurie galėtų kelti grėsmę LGBT* asmenų teisėms.

„2014 metais Ugandoje priimtas įstatymas, kuriuo įtvirtinama baudžiamoji atsakomybė už tos pačios lyties asmenų santykius. Kaip tik tuo metu ruošėmės patvirtinti 90 mln. dolerių paskolą paremti sveikatos priežiūros įstaigoms Ugandoje,“ – komentavo Pasaulio banko prezidentas, aiškindamas, kodėl institucija nutraukė finansavimą Ugandai priėmus LGBT* asmenims priešišką įstatymą.

„Mes neatliekame politinių vertinimų, tačiau stengiamės atsižvelgti į vieną mums svarbų principą. Tai reiškia, kad mes neremiame projektų, kurie skatina diskriminuoti tam tikrą visuomenės grupę. Daugelis pasaulio valstybių pasmerkė Ugandą, bet ir toliau finansiškai rėmė šią valstybę. Mes vieninteliai nutraukėme paramą Ugandai,“ – pasakojo Pasaulio banko prezidentas.

 „Todėl į naujus Pasaulio banko nuostatus įtraukėme diskriminacijos prieš LGBT* asmenis draudimą. Ši tvarka dar nepatvirtinta, tačiau siekiame sustiprinti ir projektų atrankos mechanizmus,“ – tikino J. Y. Kimas. Pasaulio banko prezidentas pridūrė, kad institucija siekia skatinti socialines garantijas LGBT* darbuotojams visame pasaulyje.

„Kai kuriose šalyse iš tiesų susidūrėme su tam tikrais sunkumais. Tačiau valstybėje, kurioje atidarome savo atstovybę, siekiame įtvirtinti visų darbuotojų lygybę. Ši sistema nėra tobula, tačiau mes įsipareigojome visiems savo darbuotojams ir jų partneriams užtikrinti lygiavertes socialines garantijas,“ – aiškino Pasaulio banko prezidentas.