EŽTT: galimybė vienoje ES šalyje gyventi su tos pačios lyties partneriu yra žmogaus teisė

Š. m. vasario 23 dieną Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) nusprendė, jog draudimas tos pačios lyties poroms Europos Sąjungoje (ES) gyventi kartu yra diskriminacija – tai reiškia, jog migrantai privalo turėti galimybę pasikviesti kartu gyventi tos pačios lyties partnerį.

Leidimas laikinai gyventi ES šalyje gali būti išduodamas užsieniečiui „šeimos susijungimo“ atveju. Remiantis „šeimos susijungimo“ principu, vienam šeimos nariui gyvenant konkrečioje ES valstybėje, į šią šalį atvykti gali ir jo šeimos nariai.

Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) išaiškino, jog „šeimos susijungimo“ principas galioja ir tos pačios lyties poroms bei šeimoms, kurių teisė į „šeimos susijungimą“ neretai pažeidžiama valstybėse, kurios jokia teisine forma nepripažįsta vienalyčių santykių.

Į EŽTT kreipėsi Danka Pajić iš Bosnijos ir Hercegovinos, kuriai po pateikto prašymo su partnere gyventi Kroatijoje „šeimos susijungimo“ principu nebuvo suteiktas leidimas gyventi šalyje. Moterys dvejus metus palaikė pastovius santykius, bet kadangi nė viena iš minėtų šalių nepripažįsta tos pačios lyties santykių, pareiškėjų prašymas buvo atmestas.

EŽTT nurodė, jog tokie valstybės migracijos tarnybų veiksmai pažeidė 14-ąjį (diskriminacijos uždraudimas) ir 8-ąjį (teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą) Europos žmogaus teisių konvencijos straipsnius, nes tokiu būdu „šeimos susijungimo“ galimybė buvo apribota visoms tos pačios lyties poroms.

„Tos pačios lyties poros dėl institucinės diskriminacijos susiduria su įvairiomis praktinėmis problemomis. Tiek priešingos lyties, tiek vienalytės poros privalo turėti vienodas galimybes laisvai judėti ir gyventi ES erdvėje. Šis EŽTT sprendimas rodo tolesnį kelią ES valstybėms, tarp jų ir Lietuvai. Tikimės, jog EŽTT nutarimas paskatins Europos Komisiją pristatyti teisės aktus, kuriais civilinės būklės dokumentai bus bendrai pripažįstami visose ES valstybėse,“ – komentavo Nacionalinės LGBT* teisių organizacijos vadovas Vladimiras Simonko.