LGL pristato leidinį apie translyčių asmenų patirtis Lietuvos darbo rinkoje

Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL pristato naują leidinį „#TRANS_LT: translyčių asmenų patirtys Lietuvos darbo rinkoje“. Leidinyje pateikiama dešimties pokalbių su translyčių asmenų bendruomenės nariais Lietuvoje metu surinktos informacijos suvestinė, aiškiai parodanti, jog translyčiai asmenys darbe nuolatos susiduria su diskriminacijos ir priekabiavimo atvejais.

Pristatomu leidiniu siekiama paskatinti dialogą su įstatymų leidėjais, politikos formuotojais bei sprendimų įgyvendintojais dėl būtinybės užtikrinti translyčių asmenų apsaugą nuo diskriminacijos darbo santykių srityje Lietuvoje. Šiuo tikslu pateikiama išsamių interviu su translyčių asmenų bendruomenės nariais apie jų patirtis darbe analizė, atskleidžianti, jog šiuo metu galiojantis diskriminacijos lyties pagrindu draudimas yra nepakankamas, siekiant užtikrinti efektyvų šios socialinės grupės įsitraukimą į Lietuvos darbo rinką. Būtent dėl šios priežasties į nacionalinę Lietuvos teisės sistemą rekomenduojama įtraukti diskriminacijos lytinės tapatybės ir (ar) lyties raiškos pagrindais draudimą. Leidinyje pateikiama:

    • pagrindinių sąvokų žodynėlis;
    • tarptautinių translyčių asmenų apsaugos nuo diskriminacijos darbo santykių srityje standartų apžvalga;
    • translyčių asmenų bendruomenės socialinės bei teisinės padėties Lietuvoje vertinimas;
    • pokalbių su translyčiais asmenimis apie jų patirtis darbo rinkoje rezultatų apžvalga;
    • rekomendacijos atsakingoms valdžios institucijoms, siekiant efektyvios translyčių asmenų integracijos į darbo rinką Lietuvoje.

„#TRANS_LT: translyčių asmenų patirtys Lietuvos darbo rinkoje“, 2016

Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL translyčių asmenų žmogaus teisių apsaugos srityje dirba nuo 2012 metų. Nors pirminis organizacijos įdirbis šioje srityje prasidėjo nuo Europos Žmogaus Teisių Tesimo (EŽTT) sprendimo byloje L. prieš Lietuvą (2007) įgyvendinimo proceso stebėsenos, ilgainiui buvo suvokta, jog neįmanoma tinkamai atstovauti translyčių asmenų interesams tol, kol nėra suteikta galimybė translyčiams asmenims patiems savarankiškai pasisakyti, kokie yra tikrieji jų poreikiai. Translyčių asmenų bendruomenės telkimas ir įtraukimas į nevyriausybinių organizacijų veiklą išlieka itin sudėtingu procesu dėl Lietuvos visuomenėje paplitusių transfobinių nuostatų. 2015 metų gruodžio mėnesį asociacija LGL visuomenei pristatė socialinės kampanijos „#TRANS_LTvaizdo klipus, kuriuose tikri ir realūs translyčiai žmonės papasakojo apie savo patirtis būnant translyčiu asmeniu Lietuvoje. Šie vaizdo klipai socialiniuose tinkluose buvo peržiūrėti daugiau kaip 50 000 kartų, o apie 2 000 žmonių pasirašė elektroninę peticiją, kuria Lietuvos politikai yra raginami sukurti galimybę pasikeisti asmens tapatybės dokumentus be privalomojo operacijos reikalavimo. Šis leidinys yra vienas iš tęstinės „#TRANS_LT” kampanijos, kuria siekiama aktyviai įtraukti translyčius asmenis į juos tiesiogiai liečiančius viešosios politikos sprendimų priėmimo procesus, rezultatų.

Šis leidinys parengtas įgyvendinant tarptautinės organizacijos „ILGA-Europe“ finansuojamą projektą „Siekiant pripažinimo: TRANS* asmenų patirčių darbo rinkoje tyrimas“ (sutarties Nr. C-XIV-055). Prie šio projekto sėkmingo įgyvendinimo finansiniais ir ekspertiniais ištekliais iš dalies prisidėjo ir tarptautinė organizacija „TGEU – Transgender Europe“.

ie_logo_with_motto_gif_format_white_background_cmsa_0