Tiltas tarp Romos ir Vilniaus

Praeitą savaitę į Vilnių LGBT* situacijos Lietuvoje tirti ir realizuoti foto parodą, sujungiančią Romą ir Vilnių ir įtvirtinančią naują tarptautinį ryšį, atvyko du italai – Serena Cantoni ir Marco Quaresima. Mūsų Europos Savanorių Tarnybos (Europos Savanorių Tarnyba – EST – yra Erasmus+ programos dalis, finansuojama Europos Komisijos) savanoriai Yuri ir Marina padėjo jiems rasti reikiamą informaciją, užmegzti kontaktus su Vilniaus LGBT* asmeninimis, susiplanuoti interviu su kai kuriais nacionalinės LGBT teisių organizacijos LGL nariais.

Serena ir Marco susipažino Korėjoje prieš kelis metus. Serena mokė italų kalbos Seule, o Marco atvyko į tą patį miestą atvyko dėl didžiulio universiteto projekto. Dėl bendros aistros fotografijai ir video kūrimui jie nusprendė dirbti kartu ir sukurti interneto svetainę, kurioje galėtų kolekcionuoti visus projektus, prie kurių yra dirbę.

Į Lietuvą juos atvedė susidomėjimas žmogaus, o ypač mažumų, teisėmis. Jie norėjo ne tik atlikti tyrimą šalyje, kurioje LGBT* asmenims gyventi sudėtinga, bet ir rasti vietą, kurioje laisvai samdomi žurnalistai nesusidurtų su daugybe biurokratinių kliūčių. Fotografija nėra jų pagrindinis gyvenimo šaltinis, todėl Marco ir Serena negali jai skirti viso savo laiko. Šį projektą jie finansuoja iš savo pačių lėšų.

Serena ir Marco į LGL ofisą atvyko penktadienio ryte, juos pasitiko italė savanorė Marina. Susitvarkę apšvietimą bei susireguliavę fotoaparatūrą, jie nusprendė pradėti interviu. Pirmasis LGL darbuotojas, kurį kalbino žurnalistai, buvo LGL žmogaus teisių politikos koordinatorius Tomas Vytautas Raskevičius. Po to jie kalbino projektų vadovę Virginiją Prasmickaitę. Galiausiai interviu atsakinėjo LGL vadovas Vladimir Simonko.

Serena pašnekovų prašė prisistatyti ir papasakoti, kodėl ir kada jie nusprendė pradėti dirbti organizacijoje. Tada jiems uždavė specifinius klausimus, priklausomai nuo to, kokią poziciją organizacijoje užėmė darbuotojas. Pavyzdžiui, Tomas paaiškino su kokiomis pagrindinėmis problemomis ir kaip kovoja LGL, Virginija papasakojo apie rasizmą Lietuvoje ir apie projektus, kuriuose ji šiuo metu dirba, Vladimir apžvelgė istorinius pokyčius ir atskleidė, kokius žingsnius LGL planuoja ateičiai.

Tą savaitę atlikę kitus interviu, Serena ir Marco keliavo į Zarasus, kur kūrė reportažą apie Lietuvos folk muzikos festivalį, o po to iškeliavo atgal į Italiją. Grįžę namo jie toliau dirbs su projektu, apie jį informuos Amnesty International Italy (su šia organizacija jie jau yra ne kartą dirbę žmogaus teisių klausimais). Ateityje Serena ir Marco planuoja šį projektą paversti į keliaujančią foto parodą, sujungiančią dvi Europos sostines – Romą ir Vilnių.

Marco ir Serenai linkime didžiausios sėkmės ir tikimės greitai pamatyti jų LGBT* tyrimo, prie kurio prisidėjome ir mes, rezultatus.

Erazmus + LogoAsociacija LGL įgyvendina  10 mėnesių projektą „Matomumo ir lygybės link“ (“Heading Towards Visibility and Equality”), remiamą Erasmus+ programos EST (Europos savanoriška tarnyba).