LGL kviečia spaudos atstovus dalyvauti seminare „Vaivorykštės teisės: LGBT* lygybės Baltijos šalyse ir Suomijoje skatinimas“

Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL, bendradarbiaudama su Suomijos Teisingumo ministerija, Suomijos LGBT* teisių organizacija SETA ir Suomijos ambasada Lietuvoje, maloniai kviečia spaudos atstovus dalyvauti regioniniame seminare „Vaivorykštės teisės: LGBT* lygybės Baltijos šalyse ir Suomijoje skatinimas“, kuris vyks š. m. lapkričio 23 dieną 9.30-16.30 val. „Corner“ viešbučio (T. Ševčenkos g. 16, Vilnius) „Terra“ salėje.

Regioninio seminaro „Vaivorykštės teisės: LGBT* lygybės Baltijos šalyse ir Suomijoje skatinimas“ metu bus pristatytos politikos priemonių LGBT* teisių ir lygybės srityje Europos Sąjungos valstybėse narėse aktualijos. Renginio metu Baltijos šalių ir Suomijos atstovai taip pat aptars naujausius politikos pokyčius regione įgyvendinant Europos Komisijos veiksmų planą LGBTI asmenų lygybei skatinti.

Pirmosios seminaro diskusijos metu bus pristatyti iššūkiai ir politikos priemonės LGBTI lygybės pažangai Baltijos šalyse ir Suomijoje skatinti, o antrojoje diskusijų dalyje bus aptarta pažanga siekiant įtvirtinti translyčių žmonių teises. Regioninio seminaro metu paraleliai vyks ir trys skirtingos dirbtuvės LGBT* asmenų lygybės švietimo sistemoje, LGBTI asmenų sveikatos ir neapykantos kalbos bei neapykantos nusikaltimų temomis.

Renginys vyks anglų kalba su nuosekliu vertimu diskusijų metu.

Projektu „Vaivorykštės teisės: LGBT* lygybės Europoje skatinimas“ plėtojamos LGBTI lygybės politikos priemonės keturiose valstybėse narėse: Suomijoje, Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Projektą įgyvendina Suomijos Teisingumo ministerija, bendradarbiaudama su Socialinių reikalų ir Sveikatos ministerijomis bei nacionaline NVO koalicija „Seta – LGBTI Rights in Finland“, Suomijos vietos ir regionų valdžios institucijų asociacija ir Nacionaline LGBT* teisių organizacija LGL.

Kontaktinis asmuo

Vladimiras Simonko

Nacionalinės LGBT* teisių organizacijos LGL vadovas

Mob. tel. +370 612 58211

170-1024x117Projektą „Vaivorykštės teisės: LGBT* lygybės Europoje skatinimas“ remia Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo (REC) programa 2014-2020.