Dalis Seimo narių siekia uždrausti keisti lytį: kaip yra kitose Europos šalyse?

Draudimas pasikeisti lytį, kurį įtraukti į Civilinį kodeksą pasiūlė grupė Seimo narių, Lietuvą padarytų išskirtine Europoje. Nors teisinis reguliavimas skirtingose Europose šalyse skiriasi, lyties keitimo operacijų ar hormonų terapijos žmonėms, kuriems diagnozuojamas lytinės tapatybės sutrikimas, nedraudžia nei viena ES valstybė.

Operacijos nevyksta ir dabar 31 Seimo narys nori iš Civilinio kodekso išbraukti nuostatą, leidžiančią pilnamečiui asmeniui medicininiu būdu pasikeisti lytį, ir įtvirtinti naują nuostatą, kuri lyties keitimą medikamentiniu ar hormoniniu būdu bei su tuo susijusią psichologinę terapiją uždraudžia.

„Farmakologinės, chirurginės procedūros ar psichiatrinė, psichologinė terapija, kuriomis siekiama pakeisti genetiškai nulemtos asmens lyties požymius (lyties keitimas), Lietuvos Respublikoje yra draudžiamos“, – taip skamba Seimo narių siūloma pataisa. Jei Seimo narių siūlomas įstatymas būtų priimtas, Lietuva taptų „balta varna“ visoje Europos Sąjungoje.

Tokiu atveju, kai psichiatras diagnozuoja lyties tapatumo sutrikimą ir asmuo pats nori pasikeisti lytį, lyties keitimas tiek hormonų terapijos būdu, tiek chirurginiu būdu įstatymais nėra draudžiamas nei vienoje ES šalyje. Kita vertus, reikšmingai esamos situacijos, kalbant apie lyties keitimo operacijas, įstatymo pataisos nepakeistų. Lyties keitimo operacijos Lietuvoje nevyksta ir dabar.