Kipre įteisinta vienalyčių porų civilinė partnerystė

Š. m. lapkričio 26 dieną Kipro parlamentas priėmė tos pačios lyties asmenų civilinės partnerystės įstatymą, kuriuo įtvirtinama vienalyčių porų teisė naudotis beveik visomis santuokos suteikiamomis pareigomis, teisėmis ir privilegijomis, išskyrus teisę įsivaikinti. Už tos pačios lyties asmenų civilinės partnerystės įstatymo projektą balsavo 39 Kipro parlamento nariai, prieš – 12, 3 – susilaikė.

Balsavimas Kipro parlamente žymi ilgo viešų diskusijų dėl tos pačios lyties asmenų santykių pripažinimo laikotarpio pabaigą. Teisiškai pripažinti vienalyčių porų santykius Kipro įstatymų leidėjai įsipareigojo dar 2013 metais. 2015 metų gegužės 6 dieną civilinės partnerystės įstatymo projektą patvirtino ir parlamentui svarstyti perdavė Kipro vyriausybė.

Dar šią vasarą Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) byloje Oliari ir kt. prieš Italiją pirmą kartą nusprendė, kad ši šalis, nesuteikdama jokio teisinio pripažinimo tos pačios lyties poroms, pažeidė Europos žmogaus teisių konvenciją (EŽTK).

„Daugelis Europos valstybių jau pripažino šeimų įvairovę. Tikimės, jog civilinė partnerystė jau netrukus bus įteisinta ne tik Kipre, bet ir Lietuvoje. Remiantis Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencija, šeimos apibrėžimas šiandien apima ne tik santuoką sudariusias priešingos lyties poras bei jų vaikus, bet ir tos pačios lyties partnerius ir jų atžalas,“ – pabrėžė nacionalinės LGBT* teisių organizacijos LGL vadovas Vladimiras Simonko.

Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL sveikina Kipro parlamento narių sprendimą siekti šeimos lygybės įtvirtinimo. Toks praktiškas šalies valdžios atstovų sprendimas užtikrina, kad visos poros šalyje jausis saugiai ir oriai. Šio įstatymo priėmimas rodo, jog Kipro Respublika remiasi visų piliečių lygiateisiškumo principu ir gina tiek heteroseksualias, tiek tos pačios lyties poras.