JAV įsipareigojo ginti LGBT* teises visame pasaulyje

JAV prezidentui Barackui Obamai savo metinėje kalboje tvirtai parėmus santuokos lygybę ir įsipareigojus ginti LGBT* bendruomenės žmogaus teises, š. m. sausio 29 dieną senatorius Edwardas J. Markey pristatė teisės aktus, užtikrinančius, kad LGBT* žmogaus teisės yra JAV vyriausybės užsienio politikos prioritetas.

Senatoriaus E. Markey pateiktas Tarptautinis žmogaus teisių gynimo aktas įpareigoja valstybės departamentą imtis prevencinių priemonių, kovoti prieš LGBT* bendruomenės patiriamą diskriminaciją bei smurtą ir užtikrinti, kad šie veiksmai taptų JAV užsienio politikos prioritetais. Šis teisės aktas numato ir Specialiojo pasiuntinio paskyrimą, kuris koordinuos šių tikslų įgyvendinimą Demokratijos, žmogaus teisių ir darbo biure. Daugiau nei 80-yje pasaulio šalių vis dar kriminalizuojamas homoseksualumas, draudžiamas pozityvios informacijos apie LGBT* asmenis viešinimas bei skatinama homofobija.

„Prezidentui B. Obamai kreipusis į tautą ir įsipareigojus ginti LGBT* bendruomenės žmogaus teises, įsipareigojome ir visam pasauliui,“ – akcentavo Tarptautinių ryšių komiteto narys senatorius J. Markey. „Kai LGBT* asmenų teisės visame pasaulyje yra puolamos, turime padėti jiems siekiant pripažinimo ir lygybės. Nepaprastai svarbu, kad valstybės departamente šiuo tikslu būtų sukurta speciali pareigybė. Tarptautinis žmogaus teisių gynimo aktas apibrėš JAV vyriausybės LGBT* žmogaus teisių gynimo politiką visame pasaulyje,“ – tikino senatorius.

„Kaip tauta turime dėti visas pastangas, kad įtvirtintume principą, jog visi žmonės, nepriklausomai nuo to, kur gyvena, turėtų galimybę naudotis pagrindinėmis teisėmis, įskaitant teisę mylėti nesibaiminant mirties bausmės. LGBT* teisės yra žmogaus teisės,“ – pabrėžė JAV senatorius E. Markey.