Italijos teismas: valstybė privalo pripažinti kitoje ES šalyje sudarytą vienalytę santuoką

Š. m. liepos 8 dieną Italijos miesto Neapolio apeliacinis teismas priėmė istorinį sprendimą, jog atsakingos šalies institucijos privalo įregistruoti gimtojoje šalyje dviejų prancūzių sudarytą santuoką bei užtikrinti visas su santuoka susijusias sutuoktinių teises. „Nėra jokių abejonių, jog atsisakymas įregistruoti teisėtai Prancūzijoje sudarytą santuoką pažeistų sutuoktinių teises,“ – rašoma teismo nutartyje.

Neapolio apeliacinis teismas išaiškino, kad nepripažindama Prancūzijoje įregistruotos lesbiečių poros santuokos, Italija pažeistų 18 ir 21 Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo straipsnius. Italijos teismas taip pat nurodė, jog kitos ES valstybės narės piliečių sudarytos santuokos privalo būti pripažintos nepaisant to, kad Italijoje tos pačios lyties asmenų santuoka nėra įteisinta.

„Italijos teismo sprendimas dar kartą patvirtina tai, kas turėtų būti savaime suprantama: susituokus vienoje ES šalyje, partnerių teisės privalo būti pripažįstamos visose ES valstybėse narėse. Teismas jau priėmė nutarimą, tad atėjo laikas politikams imtis priemonių siekiant užtikrinti teisę sudaryti santuoką visoms Italijos poroms. Taip pat raginame Europos Komisiją ES teisėje įtvirtinti tos pačios lyties asmenų santykių teisinį pripažinimą, kad porų teisės būtų pripažintos visose ES šalyse,“ – komentavo Nyderlandų europarlamentarė bei LGBT* teisių grupės viceprezidentė Sophie in’ t Veld.

„Šis teismo nutarimas rodo didelę pažangą siekiant tos pačios lyties partnerių teisės laisvai judėti ES erdvėje įtvirtinimo. Tačiau teismas taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad šiuo metu Italijoje tos pačios lyties asmenų santykiai visiškai nepripažįstami. Taigi Italijos piliečiai neturi galimybės naudotis tomis pačiomis teisėmis, kaip Italijoje gyvenantys kitoje ES šalyje susituokę tos pačios lyties partneriai. Todėl šalies vyriausybė privalo dėti visas pastangas, kad Italijoje būtų įteisinta tos pačios lyties asmenų civilinė partnerystė ar santuoka,“ – ragino Italijos europarlamentaras ir LGBT* teisių grupės pirmininkas Daniele Viotti.

Š. m. birželio 10 dieną Italijos parlamento žemesnieji rūmai pateikė pasiūlymą įpareigoti šalies vyriausybę imtis priemonių skatinti lyčiai neutralios civilinės partnerystės įstatymo priėmimą. Parlamento žemesnieji rūmai pritarė valdančiosios Demokratų partijos pasiūlymui visoje šalyje užtikrinti vienodas sąlygas tiek priešingos lyties, tiek vienalytėms poroms.

Š. m. liepos 2 dieną šalies vyriausybės Parlamentinių ryšių sekretorius Ivanas Scalfarotto dėl šalyje susidariusios padėties paskelbė bado streiką. Vyriausybės atstovas tikino tokių drąstiškų priemonių ėmęsis po to, kai siekdami atidėti tos pačios lyties asmenų civilinės partnerystės įstatymo svarstymą šalies įstatymų leidėjai įregistravo įstatymo projekto pataisas.

„Nuo pirmadienio per dieną išgersiu tik du puodelius kapučino kavos. Negaliu kaip įprasta eiti į darbą ir vaizduoti, kad viskas gerai. Įstatymų leidėjai privalo kuo greičiau svarstyti ir priimti tos pačios lyties asmenų įstatymo projektą,“ – pabrėžė Italijos vyriausybės Parlamentinių ryšių sekretorius I. Scalfrotto.