„ILGA-Europe“ ragina Lietuvos parlamentarus atmesti „homoseksualumo propagandą“ draudžiantį įstatymo projektą

Š. m. lapkričio 10 dieną 11 val. LR Seimo rudens sesijos darbotvarkėje atsidūrė įstatymo, kuriuo siekiama apriboti LGBT* asmenų saviraiškos ir žodžio laisvę bei teisę į taikius susirinkimus, projektas. Tarptautinė LGBTI teisių organizacija „ILGA-Europe“ reiškia gilų susirūpinimą, kad š. m. lapkričio 12 dieną šalies Parlamente numatytas galutinis balsavimas dėl siūlymo Administracinių teisės pažeidimų kodeksą papildyti draudimu viešai niekinti „Konstitucinę vertybę – šeimą“.

Minėtu įstatymo projektu siūloma Administracinių teisės pažeidimų kodeksą papildyti šeimos kaip vertybės viešu niekinimu kalbomis, demonstruojamais daiktais, plakatais, šūkiais, audiovizualinėmis priemonėmis ir kitokiais veiksmais. Už tokią veiką grėstų kelių šimtų eurų bauda. Aiškinamajame rašte teigiama, kad pakeitimas yra būtinas, siekiant apsaugoti heteroseksualius asmenis nuo diskriminacijos LGBT* bendruomenės renginių metu.

Dar 2013 metais Europos Tarybos Venecijos komisija išaiškino, kad įstatymų nuostatos, įtvirtinančios vadinamosios „homoseksualumo propagandos“ draudimą yra nesuderinamos su Europos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija (EŽTK) ir tarptautiniais žmogaus teisių standartais.

ILGA-Europe ragina Lietuvos valdžios atstovus pasipriešinti baimei ir atskirčiai. Lietuvos politikai privalo laikytis tarptautinių žmogaus teisių apsaugos įsipareigojimų pagal Europos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją. Po pirmojo įstatymo projekto svarstymo šalies Parlamente praėjo nemažai laiko. Taigi parlamentarai turėjo pakankamai laiko apmąstyti, kokį neigiamą poveikį tokio įstatymo priėmimas turėtų LGBT* asmenims Lietuvoje,“ – įsitikinusi tarptautinės LGBTI organizacijos „ILGA-Europe“ vadovė Evelyne Paradis.

Tarptautinė LGBTI organizacija „ILGA-Europe“ primygtinai ragina LR Seimo narius ginti savo piliečių teises ir ketvirtadienį atmesti šį įstatymo projektą. Parlamentaro Petro Gražulio pateiktu įstatymo projektu „apsaugoti šeimos vertybes“ siekiama diegiant liūdnai pagarsėjusio Rusijoje priimto „homoseksualumo propagandos“ įstatymo nuostatas.

Siūlymas Administracinių teisės pažeidimų kodeksą papildyti draudimu viešai niekinti „Konstitucinę vertybę – šeimą“ šalies Parlamente pirmą kartą pristatytas 2013 metų rugsėjo mėnesį. 2014 metų kovo 13 dieną Parlamente buvo numatytas galutinis balsavimas dėl šio įstatymo projekto. Tuomet įstatymo projekto svarstymas mįslingai dingo iš Seimo darbotvarkės, kol staiga vėl pasirodė š. m. lapkričio 10-osios rytą.

„Šio įstatymo projekto priėmimas nesustiprintų heteroseksualių šeimų vietos visuomenėje. Priešingai – įsigaliojus šiam įstatymui būtų pažeistos pagrindinės LGBTI asmenų, jų šeimų ir organizacijų, kurios gina LGBTI asmenų interesus, atstovų teisės. Tai taip pat reikštų, kad Lietuva, kaip Europos Sąjungos valstybė, nesilaiko prisiimtų įsipareigojimų ir pažeidžia pagrindines žmogaus teises,“ – pabrėžė tarptautinės LGBTI organizacijos „ILGA-Europe“ vadovė Evelyne Paradis.

„Pateikta įstatymo formuluotė suteiktų galimybes skirti administracines nuobaudas asmenims, pozityviai pasisakantiems apie LGBTI asmenų žmogaus teises. Nors LGBTI klausimas niekaip neniekina tradicinių šeimos vertybių, įstatymo iniciatoriai sąmoningai siekia priartinti Lietuvos visuomenę prie putininės homofobijos gniaužtų. Tikiuosi, jog Seimo nariai nepamirš, kad Lietuva yra atviros ir tolerantiškos Europos dalimi,“ – teigia nacionalinės LGBT* teisių organizacijos vadovas Vladimiras Simonko.

Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL reiškia gilų susirūpinimą dėl iniciatyvų, kuriomis siekiama apriboti pagrindines LGBT* asmenų žmogaus teises Lietuvoje. Asociacija LGL tikisi, kad šalies parlamentarai užkirs kelią minėtai diskriminacinio pobūdžio teisėkūros iniciatyvai Seime ir taip užtikrins, jog Lietuvos Respublikoje yra gerbiamos visų jos piliečių teisės ir laisvės, nepaisant jų seksualinės orientacijos ir/ar lytinės tapatybės.

Pilną diskriminacinio pobūdžio teisėkūros iniciatyvų sąrašą LR Seimo rudens sesijos darbų programoje galite rasti čia.