Europos Taryba rengia rezoliuciją dėl translyčių asmenų diskriminacijos Europoje

Š. m. balandžio 20-24 dienomis Europos Tarybos (ET) Parlamentinės Asamblėjos pavasario sesijoje įvyks rezoliucijos dėl translyčių asmenų diskriminacijos Europoje svarstymas ir balsavimas dėl rezoliucijos priėmimo. Š. m. kovo 20 dieną ET Lygių galimybių ir nediskriminavimo komitetas pateikė susijusią ataskaitą „Diskriminacija prieš translyčius asmenis Europoje“, kuria ragina Europos valstybes nares atsisakyti perteklinių reikalavimų teisinio lyties pakeitimo pripažinimo siekiantiems asmenims.

Ataskaitoje „Diskriminacija prieš translyčius asmenis Europoje“ ET Lygių galimybių ir nediskriminavimo komitetas smerkia translyčių asmenų žmogaus teisių pažeidimus, susijusius su teisiniu lyties pakeitimo pripažinimu, teise į privataus gyvenimo gerbimą bei teise į fizinį asmens kūno integralumą. „Siekiantieji teisinio lyties pakeitimo pripažinimo neretai susiduria su pertekliniais sterilizacijos, priverstinių skyrybų, psichinio sutrikimo diagnozės nustatymo ir kitų nepageidaujamų medicininių procedūrų reikalavimais,“ – pristatydama ataskaitą teigė komiteto pirmininkė pranešėja Debora Schembri iš Maltos.

ET Lygių galimybių ir nediskriminavimo komitetas rekomenduoja nacionalinėms valstybėms reglamentuoti greitų, skaidrių, prieinamų ir laisvu asmens apsisprendimu pagrįstą teisinio lyties pakeitimo pripažinimo procedūrą, kuri leistų translyčiams asmenims pakeisti įrašus asmens tapatybės dokumentuose per trumpiausią įmanomą laikotarpį. Ataskaitoje „Diskriminacija prieš translyčius asmenis Europoje“ komitetas taip pat ragina panaikinti perteklinius valstybių keliamus reikalavimus, ypatingai – priverstinę sterilizaciją ir skyrybas, akcentuodamas, jog šie reikalavimai pažeidžia translyčių asmenų pagrindines žmogaus teises. ET Lygybės ir nediskriminavimo komitetas pabrėžia, kad medicininės lyties pakeitimo procedūros turi būti prieinamos visiems jų siekiantiems asmenims ir privalo būti bent dalinai kompensuojamos iš privalomojo sveikatos draudimo lėšų. Didelis dėmesys ataskaitoje skiriamas ir reikalavimui įtvirtinti diskriminacijos lytinės tapatybės pagrindu draudimą nacionaliniuose teisės aktuose.

Stiprėjant tarptautinėms pastangoms panaikinti lytinės tapatybės patologizaciją, ET Parlamentinės Asamblėjos svarstymui pateikta rezoliucija ragina pakeisti nacionalinę ir tarptautinę psichinių sutrikimų klasifikaciją, „užtikrinant, jog translyčiai asmenys, ypač vaikai, nepatirtų stigmatizacijos, o iš siekiančiųjų medicininio lyties pakeitimo procedūros nebūtų reikalaujama gauti psichiatro diagnozę.“

Ataskaitoje „Diskriminacija prieš translyčius asmenis Europoje“ taip pat išskiriamos ir kitos probleminės sritys, kuriose translyčiai individai dažniausiai susiduria su diskriminacija: darbo rinka, sveikatos apsauga, transfobiniai neapykantos nusikaltimai ir smurtas, mokslas ir švietimas, bei klaidingi visuomenėje vyraujantys stereotipai.

ET Parlamentinei Asamblėjai patvirtinus rezoliuciją, ji taptų oficialiu Europos Tarybos dokumentu, kuriame pateikiami specifiniai ir išsamūs translyčių asmenų patiriamų iššūkių sprendimo būdai. Pirmasis ET šioje srityje priimtas dokumentas buvo 1989 metų rekomendacija dėl transseksualių asmenų situacijos Europoje. Remiantis šia rekomendacija, daugelis Europos valstybių reglamentavo teisinio lyties pakeitimo pripažinimo procedūros tvarką.

Asociacija LGL primena, kad Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) sprendimų įgyvendinimą prižiūrintis Europos Tarybos Ministrų komitetas 2014 m. rugsėjo 25 dieną pritaikė bylai L. prieš Lietuvą sustiprintos priežiūros procedūrą. Toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad iki šiol visi bandymai priimti lyties keitimui reikalingus įstatymus buvo nesėkmingi. LR Civilinis kodeksas įtvirtina teisę pakeisti lytį, tačiau ši nuostata praktiškai neveikia, nes LR Seimas jau daugiau kaip 10 metų nepriima tai reglamentuojančio įstatymo. Dėl to Lietuva dar 2007 metais pralaimėjo bylą Europos Žmogaus Teisių Teisme L. prieš Lietuvą. Asociacija LGL viliasi, kad atsakingos Lietuvos valdžios institucijos imsis priemonių užtikrinti operatyvų ir kokybišką naujų teisėkūros iniciatyvų, susijusių su EŽTT sprendimu byloje L. prieš Lietuvą, parengimą ir įgyvendinimą.

Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL sveikina Europos Tarybos Lygių galimybių ir nediskriminavimo komiteto pateiktą ataskaitą ir tikisi, kad ji paskatins Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos narius, tarp jų ir Lietuvos atstovus, priimti rezoliuciją dėl diskriminacijos prieš translyčius asmenis Europoje. Asociacija LGL tikisi, jog Europos Tarybos kritika institucionalizuotai translyčių asmenų diskriminacijai paskatins ir Lietuvos Respubliką pripažinti savo pozityvią pareigą apsaugoti translyčius asmenis įgyvendinant principinę poziciją, kad translyčių asmenų diskriminacija yra traktuojama kaip diskriminacija lyties pagrindu.