Lietuvos gėjų lyga pareiškė nuomonę dėl tyrimo

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba pradėjo tyrimą ir aiškinsis, ar teisėtai Vilniaus savivaldybė neleido rengti akcijos prieš diskriminaciją bei homofobiją. „Viešosios tvarkos skyrius atsisakė išduoti leidimą gegužės 25 dieną organizuoti renginį „Už įvairovę. Prieš diskriminaciją“ vadovaudamasis Susirinkimų įstatymo 36 straipsnio 2 dalies 1 punktu. Tokio straipsnio minėtame įstatyme išvis nėra“, – teigiama pranešime.

Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos ir bendrųjų reikalų departamento Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas atsisakymą išduoti leidimą motyvavo tuo, kad „gali būti pažeistas valstybės ar visuomenės saugumas, viešoji tvarka, žmonių sveikata ar dorovė, kitų asmenų laisvės bei gauta objektyvių duomenų dėl galimų viešosios tvarkos pažeidimų“.

Lietuvos gėjų lygos laiške Lygių galimybių kontrolierei atkreipiamas dėmesys į Vilniaus miesto mero nedviprasmiškus homofobiškus pasisakymus prieš priimant sprendimą, kurie, mūsų nuomone, atskleidžia tikrąsias atsisakymo išduoti leidimą minėtam renginiui priežastis:

„Mes ne prieš hobi kitų pakraipų žmonių, bet tegul jie galbūt kažkur savo susikurtoje erdvėje savo tuos dalykus demonstruoja, o kol kas mūsų visuomenė, manau, nelabai pribrendusi demonstravimui savo tam tikrų hobi“ (LNK žinios, 2007 05 16 ).

„Tie, sakykim, kilnūs tikslai buvo priedanga visai kitiems dalykams, dėl to ir nusprendėm neduoti leidimo. Zoofilai pareikš norą Savivaldybės aikštėje savo renginį daryt, negalima taip elgtis“ (TV3 žinios, 2007 05 21).

Tokie pasisakymai ne tik kursto nepakantumą homoseksualios orientacijos asmenų atžvilgiu, tačiau yra ir melagingi. Renginys buvo planuojamas skaidriai, tariantis su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, valstybės institucijų atstovais ir nebuvo jokia priedanga neteisėtiems veiksmams.

Tendencingą Vilniaus miesto mero nuomonę taip pat iliustruoja spaudos pranešimas skelbtas tinklapyje www.vilnius.lt 2007 05 15:

„Atsiliepdama į žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją apie Lietuvos gėjų lygos inicijuojamą homoseksualistų teisių reklamą ant Vilniaus miesto troleibusų, sostinės Savivaldybė informuoja, jog nepritaria tokio pobūdžio reklamos skelbimui. „Esame tolerantiški bet kokios lytinės orientacijos žmonėms, tačiau teikdami prioritetą tradicinei šeimai ir siekdami propaguoti šeimos vertybes, nepritariame viešam homoseksualistų idėjų demonstravimui Vilniaus mieste“,- sakė Vilniaus meras Juozas Imbrasas“.

Norime atkreipti Jūsų dėmesį į Europos žmogaus teisių teismo sprendimą byloje Bączkowski ir kiti prieš Lenkiją (Nr. 1543/06). Teismo sprendime teigiama, jog „valstybė turi pareigą gerbti bei užtikrinti susirinkimų laisvę ypatingai toms grupėms, kurių pažiūros nėra populiarios ar priklauso mažumoms, kadangi šios grupės yra ypač pažeidžiamos viktimizacijos“. Mūsų manymu, atsisakymas išduoti leidimą remiantis pavojumi viešajai tvarkai ir visuomenės saugumui, prieštarauja minėtam teismo sprendimui bei pažeidžia Europos žmogaus teisių bei laisvių konvencijos 11 straipsnį.

Stebina ir tas faktas, jog antiakcija organizuota sąšaukos „Už dorą ir tautą“ š.m. gegužės 25 d. 12 val. Savivaldybės aikštėje įvyko.

Antiakcijoje dalyvavo daugiau nei 10 žmonių, mūsų žiniomis šiam susirinkimui leidimas išduotas nebuvo. Taip pat pažymime, jog prieš akciją ir jos metu Vilniaus miesto gatvėse buvo platinamos skrajutės raginančios pasipriešinti homoseksualizmo propagandai, informacija skelbimuose ir skrajutėse buvo nukreipta prieš homoseksualius asmenis bei skatino diskriminaciją ir neapykantą šiai žmonių grupei, o tai mūsų manymu pažeidžia LR Baudžiamojo kodekso 170 str.:

„Tas, kas viešais pareiškimais žodžiu, raštu ar panaudodamas visuomenės informavimo priemonę tyčiojosi, niekino, skatino neapykantą ar kurstė diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų,baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų“.