ES lyčių lygybės strategijoje – dėmesys LGBTI asmenų teisių plėtrai

Š. m. birželio 9 dieną Europos Parlamentas (EP) priėmė rezoliuciją dėl ES lyčių lygybės strategijos po 2015 metų, kuria ragina Europos Komisiją parengti naują Europos moterų teisių ir lyčių lygybės strategiją, kurioje kartu nurodyti konkretūs veiksmai, kaip stiprinti įvairių moterų grupių, neišskiriant ir LBTI moterų, teises.

Rezoliucija Europos Parlamentas ragina Europos Komisiją imtis efektyvių priemonių siekiant įtvirtinti LGBTI asmenų teises:

  • Užtikrinti greitą, skaidrų ir prieinamą teisinį lyties pakeitimo pripažinimą. Imtis priemonių įveikti translyčių tapatybių patologizavimą, ypatingai nepilnamečių translyčių asmenų.
  • Įtvirtinti išplėstinę šeimos sąvoką, kuri apimtų LGBTI šeimas.
  • Imtis efektyvių priemonių siekiant įveikti LGBTI asmenų švietimo ir mokslo įstaigose patiriamas patyčias.

Be kita ko, Europos Parlamentas paragino Europos Komisiją dar šiais metais pristatyti veiksmų planą LGBTI asmenų teisėms apsaugoti. Rezoliucijoje ES valstybės narės kviečiamos imtis efektyvesnių priemonių siekiant priimti horizontaliąją lygių galimybių direktyvą, kuria įgyvendinamas vienodo požiūrio į asmenis, nepaisant jų religijos ar tikėjimo, amžiaus ar seksualinės orientacijos, principas. Naujoji nediskriminavimo direktyva suteiktų teisinės gynybos priemonių asmenims, nukentėjusiems nuo diskriminacijos tose srityse, kuriose šiuo metu ES teisėje įtvirtintas draudimas negalioja.

„Europos Parlamento siunčiama žinutė aiški: atėjo laikas Europos Komisijai parodyti aktyvią lyderystę siekiant lyčių lygybės ir visiško LGBT* asmenų teisių įtvirtinimo. Konservatyvių europarlamentarų grupių bevaisės pastangos pateikti alternatyvią rezoliuciją ir pašalinti su LGBT* asmenų teisėmis susijusį rezoliucijos tekstą parodo, kaip šie politikai atitolo nuo šiuolaikinės visuomenės,“ – įsitikinusi EP vicepirmininkė ir LGBT* teisių grupės vadovė Ulrike Lunacek.

„Mizoginija, homofobija ir transfobija Europoje vis dar plačiai paplitusios. Europos Sąjunga dar turi nemažai nuveikti, kad lygybė taptų realybe. Nepaprastai džiaugiuosi, jog Europos Parlamentas dar kartą patvirtino savo pasiryžimą siekti lyčių lygybės ir LGBTI asmenų teisių įtvirtinimo. Dabar atėjo Europos Komisijos eilė užtikrinti, kad naujoji Europos moterų teisių ir lyčių lygybės strategija atspindėtų šį įdirbį,“ – pabrėžė europarlamentarė ir LGBT* teisių grupės narė Maria Noichl.

Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL sveikina Europos Parlamento priimtą rezoliuciją dėl ES lyčių lygybės strategijos po 2015 metų ir tikisi jog ryžtinga Europos Parlamento pozicija paskatins Europos Komisiją dar šiais metais pristatyti veiksmų planą LGBTI asmenų teisėms apsaugoti, o Europos Sąjungos valstybės narės, tarp jų ir Lietuvą, imsis efektyvesnių ir nuoseklesnių priemonių siekiant priimti horizontaliąją lygių galimybių direktyvą, kuria įgyvendinamas vienodo pobūdžio į asmenis, nepaisant jų religijos ar tikėjimo, amžiaus arba seksualinės orientacijos, principas.