Italija sieks įteisinti tos pačios lyties asmenų civilinę partnerystę

Š. m. birželio 10 dieną Italijos parlamento žemesnieji rūmai pateikė pasiūlymą įpareigoti šalies vyriausybę imtis priemonių skatinti lyčiai neutralios civilinės partnerystės įstatymo priėmimą. Parlamento žemesnieji rūmai pritarė valdančiosios Demokratų partijos pasiūlymui visoje šalyje užtikrinti vienodas sąlygas tiek priešingos lyties, tiek vienalytėms poroms.

Tai – pirmasis kartas, kai Italijos parlamento žemesnieji rūmai patvirtina pasiūlymą dėl tos pačios lyties asmenų santykių pripažinimo. Keletas panašių siūlymų praeityje buvo atmesti. Šiuo metu Italija yra vienintelė Vakarų Europos šalis, kurioje jokia teisine forma nepripažįstami tos pačios lyties asmenų santykiai.

Demokratų partijos atstovai Italijos Parlamente paragino šalies vyriausybę „atsižvelgiant į tos pačios lyties asmenų teisinę padėtį šalyje imtis priemonių skatinti civilinės partnerystės įstatymo priėmimą.“ Vienalyčių porų teisei sudaryti civilinę partnerystę paramą išreiškė ir šalies teisingumo ministras Andrea Orlando bei ministras pirmininkas Matteo Renzi.

Š. m. gegužės 26 dieną M. Renzi pabrėžė, kad šalies įstatymų leidėjai nebegali atidėlioti tos pačios lyties asmenų civilinės partnerystės įteisinimo. „Privalome kuo greičiau imtis spręsti tos pačios lyties asmenų civilinės partnerystės klausimą,“ – komentavo Italijos ministras pirmininkas šalies dienraščiui „La Repubblica“ Airijos piliečiams referendume triuškinamai pritarus pasiūlymui įteisinti vienalyčių porų santuokas.

Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL sveikina Italijos įstatymų leidėjų iniciatyvą siekti šeimos lygybės įtvirtinimo. Toks praktiškas šalies valdžios atstovų sprendimas užtikrintų, kad visos poros šalyje jausis saugiai ir oriai. Asociacija LGL tikisi, jog ir Lietuvoje bus suformuota principinė pozicija, kad, remiantis Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencija, šeimos apibrėžimas apima ne vien santuoką sudariusias priešingos lyties poras bei jų vaikus, bet ir tos pačios lyties partnerius ir jų atžalas.