Asociacija LGL išsiuntė leidinį apie homofobines patyčias Lietuvos švietimo ir mokslo įstaigoms

Š. m. balandžio 3 dieną nacionalinės LGBT* teisių organizacijos LGL savanoriai išsiuntė leidinį „Nematomos patyčios: tyrimo Lietuvos mokyklose rezultatai ir rekomendacijos“ šalies švietimo ir mokslo įstaigoms bei institucijoms. Jau netrukus 250 šalies bendrojo lavinimo mokyklų, visas Lietuvoje veikiančias pedagogines psichologines tarnybas, pedagogus ir socialinius darbuotojus rengiančias aukštąsias mokyklas, LR Švietimo ir mokslo ministeriją, LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetą, Lietuvos moksleivių sąjungą bei Lietuvos mokinių parlamentą pasieks vienas iš tyrimo apie homofobines ir bifobines patyčias Lietuvos mokyklose egzempliorių.

Š. m. kovo mėnesį asociacijos LGL išleistas leidinys „Nematomos patyčios: tyrimo Lietuvos mokyklose rezultatai ir rekomendacijos“ yra pirmas toks žingsnis siekiant spręsti homofobinių ir bifobinių patyčių problemą mūsų šalyje. Jo tikslas – atskleisti šių patyčių esmę ir paplitimo mastą Lietuvos mokyklose bei suteikti mokytojams ir kitiems su jaunimu dirbantiems specialistams žinių, padėsiančių kovoti prieš smurtą mokymosi aplinkoje. Lietuvoje ruošiant būsimuosius mokytojus LGBT* tema nėra įtraukta į mokymo programą. Patyčios dėl lytinės orientacijos taip pat neįtrauktos ir į patyčių prevencijos švietimo ir mokslo įstaigose programas. Tačiau ar galimas efektyvus atsakas homofobinėms patyčioms, jei nežinoma, kas tai yra?

„Nematomos patyčios: tyrimo Lietuvos mokyklose rezultatai ir rekomendacijos“, 2015

Asociacijos LGL tyrimo duomenimis, tai, jog mokiniai mokykloje patiria homofobines patyčias, pripažįsta vos dešimtadalis apklaustų mokytojų, o daugiau kaip pusės jų nuomone, šių patyčių problemos mokykloje apskritai nėra, todėl nėra ir poreikio ją spręsti. Daugiau kaip pusės mokytojų įsitikinimu, mokykla nėra tinkama vieta kalbėti apie asmens lytinę orientaciją. „Mane asmeniškai sujaudino tyrime dalyvavusių jaunuolių istorijos ir kai kurių mokytojų abejingumas. Nenuostabu, kad toks mokytojų požiūris neleidžia didelei daliai homoseksualių ar biseksualių mokinių mokykloje jautis saugiai – jaunuoliai nesijaučia turintys teisę pranešti apie patirtas patyčias ar atskleisti savo lytinę orientaciją,“ – pabrėžė asociacijos LGL savanorė Kendra.

Asociacija LGL tikisi, kad adresatus pasiekęs leidinys „Nematomos patyčios: tyrimo Lietuvos mokyklose rezultatai ir rekomendacijos“ papildys Lietuvos švietimo ir mokslo įstaigų bei institucijų bibliotekas, prisidės prie patyčių prevencijos bei suteiks reikalingų žinių siekiant veikti prieš smurtą mokymosi aplinkoje. Asociacija LGL primena, jog jaunų homoseksualių ir biseksualių asmenų poreikiai mokyklos aplinkoje yra lygiai tokie patys, kaip ir kitų bendramokslių: jie nori jaustis saugiai, nebūti diskriminuojami dėl to, kokie yra, bei turėti galimybę siekti užsibrėžtų tikslų mokslo srityje. Net ir vienam mokytojui pakeitus savo elgesį bei reakciją į homofobines patyčias, gali pagerėti visos mokyklos atmosfera.

 

progressLeidinys parengtas ir platinamas įgyvendinant 2007-2013 m. Europos Sąjungos programos PROGRESS remiamą projektą „CODE: Coming out for Diversity and Equality“.