Tokijo rajonas pirmasis Japonijoje pripažino vienalyčių porų santykius

Š. m. kovo 31 dieną Tokijo Shibuya rajonas pirmasis Japonijoje pripažino tos pačios lyties asmenų santykius. Shibuya rajono tarybos nariai didele balsų persvara pritarė nutarimui išduoti vienalytėms poroms „lygiaverčius santuokai“ partnerystės sertifikatus, kurie užtikrins tos pačios lyties porų teises į bendrą apsirūpinimą būstu bei partnerio lankymą sveikatos priežiūros įstaigose.

„LGBT* asmenys nebegali gyventi nuolatine baime, rūpintis dėl ateities perspektyvų ir savimi abejoti. Tokia – mūsų šalies realybė. Vienalyčių porų partnerystės sertifikatų išdavimas prisidės prie visuomenės, kurioje kiekvienas žmogus gyventų viltimi, kūrimo,“ – pabrėžė Tokijo Shibuja rajono meras Toshitake Kuwahara po tarybos balsavimo.

Rajono mero teigimu, šiomis teisinėmis priemonėmis siekiama skatinti visuomenės įvairovę bei lygybę. „Partnerystės sertifikatų išdavimas parodo mūsų ryžtą kurti visuomenę, kurioje LGBT* individai yra gerbiami. Visuomenės įvairovės pripažinimas atspindi draugišką ir nuotaikingą mūsų rajono, kuris garsėja savo parduotuvėmis, gyva muzika, verslo centru ir tarptautine bendruomene, dvasią,“ – įsitikinęs T. Kuwahara.

Tos pačios lyties asmenų partnerystės sertifikatai Japonijos sostinės Shibuja rajone bus išduodami nuo š. m. liepos mėnesio. Nors įstatymų leidėjai neneigia, jog ši priemonė turės veikiau simbolinę teisinę reikšmę, nepripažįstančiųjų vienalyčių porų partnerystės pavardės bus viešinamos oficialioje rajono tarybos svetainėje.

Š. m. vasario 16 dieną prisidėti prie iniciatyvos išduoti vienalytėms poroms partnerystės sertifikatus norą išreiškė ir Setagaya apygardos vietos valdžios atstovai. Didžiausio Tokijo rajono meras Nobuto Hosaka tikino, jog rajono taryba dėl sertifikatų išdavimo balsuos artimiausiu metu. Panašios priemonės jau svarstomos ir Japonijos Yokohomos mieste.

Šiuo metu tos pačios lyties asmenų partnerystė Japonijoje teisiškai nepripažįstama. Šalies Konstitucija apibrėžia santuoką kaip „sąjungą, sudarytą abiejų lyčių atstovų bendru sutarimu“. Vis dėlto, kelių Tokijo rajonų iniciatyva pripažinti vienalyčių porų partnerystę paskatino iki šiol bene konstruktyviausią konservatyvios Japonijos visuomenės diskusiją LGBT* teisių klausimais.