Apklausa: pusė lietuvių nepritaria lygioms LGB asmenų teisėms, nors įsitikinę, kad tokia diskriminacija labiausiai paplitusi šalyje

Š. m. spalio 1 dieną Europos Komisija paskelbė naujausios „Eurobarometro“ apklausos „Diskriminacija ES 2015 metais“ rezultatus. 2015 metų gegužės 30 – birželio 8 dienomis vykusioje apklausoje dalyvavo 27718 respondentų iš Europos Sąjungos (1004 jų – respondentai iš Lietuvos). Lietuvos respondentai labiausiai paplitusiomis nurodė diskriminaciją dėl seksualinės orientacijos (57 proc.), amžiaus (50 proc.) ir lytinės tapatybės (46 proc.).

  • 50 proc. apklausoje dalyvavusių lietuvių įsitikinę, jog gėjai, lesbietės ir biseksualūs asmenys nebūtinai turi turėti tokias pačias teises kaip ir heteroseksualūs žmonės (ES vidurkis 23 proc.);
  • 71 proc. lietuvių nepritartų, kad tos pačios lyties santuokos būtų leidžiamos visoje Europoje (ES vidurkis 33 proc.);
  • 59 proc. jaustųsi nepatenkinti, jei aukščiausią renkamą politinį postą šalyje užimtų LGB asmuo (ES vidurkis 21 proc.);
  • 44 proc. lietuvių jaustųsi nepatenkinti, jei vienas iš bendradarbių būtų LGB asmuo (ES vidurkis 13 proc.);
  • 66 proc. smerkia tos pačios lyties asmenų seksualinius santykius (ES vidurkis 27 proc.);
  • 47 proc. lietuvių nepritaria, kad į mokomąją medžiagą mokykloje turėtų būti įtraukta informacija seksualinės orientacijos klausimais (ES vidurkis 27 proc.).

Išsamius Lietuvos segmento duomenis galima rasti čia.

Remdamasi naujos „Eurobarometro“ apklausos dėl diskriminacijos rezultatais, Europos Komisija š. m. spalio 1-2 dieną Briuselyje surengė pirmąjį metinį kolokviumą pagrindinių teisių klausimais, kuriame buvo svarstoma, kaip kovoti su neapykanta Europoje ir kaip skatinti toleranciją bei pagarbą mūsų visuomenėje.

„Kiekviena neapykantos nusikaltimo ar diskriminacijos auka – tai beprasmiška auka. Raginu visas valstybes nares tinkamai taikyti ES teisės aktus ir imtis veiksmų prieš neapykantą kurstančias kalbas ir neapykantos nusikaltimus. Mūsų visuomenėje nėra vietos neapykantą kurstančioms kalboms – nei kasdieniame gyvenime, nei internetinėje erdvėje. Aktyviai bendradarbiausiu su nacionalinėmis vyriausybėmis, ES institucijomis ir privačiuoju sektoriumi, įskaitant IT įmones, kad būtų imamasi veiksmų prieš neapykantą kurstančias kalbas internete,“ – susitikimo metu pabrėžė Europos Komisijos (EK) Teisingumo, vartotojų ir lyčių lygybės komisarė Vera Jourova.

„Naujausios Eurobarometro apklausos duomenys aiškiai parodo, kaip plačiai Lietuvoje paplitusi diskriminacija dėl seksualinės orientacijos bei lytinės tapatybės. Nereikėtų pamiršti, jog LGBT* asmenys – tai mūsų kaimynai, draugai ir pažįstami. Tai ypatingi, unikalūs ir saviti mūsų bendruomenės nariai, savo asmeniniu indėliu prisidedantys prie mūsų visuomenės įvairovės ir su ja susijusio socialinio dialogo. Tikimės, jog mūsų šalies valdžios atstovai imsis efektyvių priemonių siekiant skatinti pagarbą visoms visuomenės grupėms be išimties bei įtvirtinti visų piliečių lygiateisiškumo principą,“ – komentavo nacionalinės LGBT* teisių organizacijos LGL vadovas Vladimiras Simonko.