Lenkijos prezidentas A. Duda vetavo Lyties atitikimo įstatymo projektą

Š. m. spalio 2 dieną Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda vetavo Lyties atitikimo įstatymo projektą, kuriam pritarė Lenkijos Respublikos Seimas. Įstatymo projektas, kuriuo siūloma įtvirtinti translyčių asmenų teises bei apsaugą nuo diskriminacijos, toliau bus svarstomas Lenkijos Seime. Siekiant priimti translytės šalies parlamentarės Annos Grodzkos pristatytą Lyties atitikimo įstatymo projektą prireiks trijų penktadalių Lenkijos parlamentarų paramos balsuojant.

Lenkijos Respublikos Lyties atitikimo įstatymas yra pirmasis Lenkijos įstatymų leidėjų bandymas apibrėžti teisinio lyties pakeitimo pripažinimo procedūrą. Iki šiol lytį asmens tapatybės dokumentuose siekiantis pakeisti asmuo yra priverstas kreiptis į teismą, o įrašų apie asmens lytį asmens tapatybės dokumentuose suderinimas su subjektyviu asmens lytinės tapatybės pajautimu yra ilgas, sekinantis ir painus procesas.

Priėmus Lyties atitikimo įstatymą lytį asmens tapatybės dokumentuose siekiančiam pakeisti asmeniui būtų taikomi trys kriterijai: asmuo turės būti Lenkijos Respublikos pilietis, nesusituokęs ir regioniniam teismui privalės pateikti dviejų specialistų medicinines išvadas dėl lyties neatitikimo. Jei procesą pradėjęs asmuo turi nepilnamečių vaikų, teisme dalyvaus ir vaikų psichologas.

Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL reiškia susirūpinimą siekiu sutrukdyti ir vilkinti Lyties atitikimo įstatymo priėmimą. Greitą, skaidrią ir prieinamą teisinio lyties pakeitimo pripažinimo procedūrą numatantis Lyties atitikimo įstatymas yra itin svarbus translyčiams asmenims Lenkijos Respublikoje. Šio įstatymo priėmimas ne tik suteiktų šiems asmenims teisinį pripažinimą, bet ir įtvirtintų pagrindines translyčių asmenų teises.

„Siekdama supaprastinti procesą, kurio metu įrašai apie asmens lytį asmens dokumentuose suderinami su subjektyviu asmens lytinės tapatybės pajautimu, Lenkija rodo siekį lygiuotis į aukščiausius žmogaus teisių apsaugos standartus translyčiams asmenims įtvirtinusias valstybes. Todėl šalies vadovo pastangos vilkinti šio įstatymo priėmimą parodo, jog ne visiems šioje valstybėje svarbi translyčių asmenų žmogaus orumo apsauga,“ – komentavo asociacijos LGL vadovas Vladimiras Simonko.

„Tikiu, jog šalies valdžios atstovai imsis efektyvių priemonių siekiant priimti šį įstatymą, kad būtų užtikrinta greita, skaidri, prieinama bei laisvu asmens apsisprendimu paremta teisinio lyties pakeitimo pripažinimo procedūra ir pripažinta kiekvieno asmens teisė į lytinę tapatybę, lyties raiškos laisvę bei privataus gyvenimo gerbimą. Tikrosios asmens lyties neatitinkančius dokumentus turintys transseksualūs asmenys kasdieniniame gyvenime susiduria su daugybe praktinių problemų. Džiugu, kad kai kurių valstybių įstatymų leidėjai imasi spręsti šias problemas,“ – pabrėžė asociacijos LGL vadovas.

Asociacija LGL primena, kad Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) sprendimų įgyvendinimą prižiūrintis Europos Tarybos Ministrų komitetas 2014 m. rugsėjo 25 dieną pritaikė bylai L. prieš Lietuvą sustiprintos priežiūros procedūrą. Toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad iki šiol visi bandymai priimti lyties keitimui reikalingus įstatymus buvo nesėkmingi. LR Civilinis kodeksas įtvirtina teisę pakeisti lytį, tačiau ši nuostata praktiškai neveikia, nes LR Seimas jau daugiau kaip 10 metų nepriima tai reglamentuojančio įstatymo. Dėl to Lietuva dar 2007 metais pralaimėjo bylą Europos Žmogaus Teisių Teisme L. prieš Lietuvą. Asociacija LGL viliasi, kad atsakingos Lietuvos valdžios institucijos imsis priemonių užtikrinti operatyvų ir kokybišką naujų teisėkūros iniciatyvų, susijusių su EŽTT sprendimu byloje L. prieš Lietuvą, parengimą ir įgyvendinimą.