Lėšų pritraukimo galimybių studija 2013-05-06


Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa
lgl_lietuvos_geju_lyga_logo-356x135

Lėšų veiklos ir programų išlaidoms kompensuoti bei organizacijos tikslams pasiekti dauguma nevyriausybinių organizacijų (toliau – NVO) gauna iš už organizacijos ribų, ieškodamos savanoriškos fondų, verslo įmonių, individualių rėmėjų ir vyriausybinių institucijų finansinės paramos. Tačiau tokia finansinė parama – tai ne tik vienpusis pinigų judėjimas iš minėtų šaltinių į NVO. Tai abipusis procesas, kuris yra svarbus ir įpareigojantis tiek rėmėjui, tiek organizacijai. Labai svarbu, kad kaip lėšų gavėja NVO būtų skaidri ir atskaitinga, lėšas naudotų atsakingai ir pagal rėmimo paskirtį, kad finansuojantys asmenys ir organizacijos visada galėtų stebėti projekto eigą, o lėšų paieška taip pat atitiktų NVO misiją.

Deja, kaip ir daugelis nevyriausybinio sektoriaus subjektų, LGL veikla didele dalimi priklauso nuo išorinio finansavimo, kurį šiuo metu daugiausiai sudaro projektinės lėšos. Esant tokiai situacijai, sudėtinga laiku reaguoti į organizacijos narių poreikius bei vykdyti neplanuotas administracines veiklas.

UAB „Civitta“ atlikta studija identifikavo, jog LGL infrastruktūra nėra pritaikyta vykdyti aktyvų lėšų pritraukimą – trūksta informacijos apie būdus, kaip organizacija gali būti remiama, kokie principai taikomi valdant rėmėjų lėšas, kas yra atsakingas už finansavimo strategijos įgyvendinimą. Nepaisant teigiamų poslinkių organizuojant LGL internetinį įvaizdį, galima teigti, jog komunikacija apie konkrečius rėmimo atvejus nėra pakankamai suasmeninta, o organizacijos „komercinė vertė“ bei marketingo strategija išlieka gana fragmentiškos. Esant tokiai situacijai, lėšų pritraukimas nėra sistemingas, todėl kritiškas LGL galimybių ir priemonių pritraukti lėšas iš alternatyvių šaltinių vertinimas yra labai reikalingas. Remdamasi atlikta studijos analize bei LGL strateginiais tikslais, UAB „Civitta“ paruošė šį lėšų generavimo planą ir rekomendacijas, kurias, savo veikloje galėtų pritaikyti ir kitos Lietuvos NVO, savo veikloje susiduriančios su panašiais iššūkiais bei siekiančios pana

Šis leidinys paruoštas įgyvendinant Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, nevyriausybinių organizacijų subsidijų schemos remiamą Asociacijos Lietuvos gėjų lyga projektą „LGL institucinių gebėjimų stiprinimas“.

Leidinį galite parsisiųsti čia. Taip pat galite parsisiųsti anglišką versiją.