LGL savanorių programa


Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa
lgl_lietuvos_geju_lyga_logo-356x135

Savanoriškam darbui organizacijoje tenka itin svarbi vieta. Savanorystė būtina sėkmingai įgyvendinti LGL veiklas, tačiau, kaip ir daugumoje nevyriausybinių organizacijų Lietuvoje, savanorių darbas vyksta nesistemingai ir neplaningai, savanoriams trūksta gebėjimų. Norėdami, bet negalėdami pilnai įsijungti į organizacijos veiklą, didelė dalis savanorių palieka organizaciją, taip LGBT asmenys, kurie Lietuvoje patiria didžiulį visuomenės spaudimą, darosi dar labiau pilietiškai pasyvūs ir užsidarę, o organizacija praranda savo veiklai vykdyti svarbius žmogiškuosius išteklius.

Šiame leidinyje plačiau aptariama savanorystės sąvoka ir esmė, savanoriauti skatinantys ir nuo to atgrasantys veiksniai (motyvacija), apžvelgiami organizacijos poreikiai bei jos veiklos kontekstas, remiantis poreikių analize, formuojamos savanoriško darbo pozicijos bei pasiūlomi pavyzdiniai savanoriams taikomų procedūrų variantai. Tekste rasite nemažai praktinių darbo su savanoriais patarimų, rekomendacijų. Savanorių programa praturtinta buvusių ar dabartinių organizacijos savanorių komentarais ir paliudijimais, kurie pabrėžia tam tikrų nagrinėjamų temų svarbą ir praktinį pritaikomumą. Nors tekstai parašyti remiantis asociacijos „Lietuvos gėjų lyga“ patirtimi bei poreikiais, tačiau gali būti nesunkiai pritaikyti ir kitose nevyriausybinėse organizacijose, dirbančiose su savanoriais.

Šis leidinys paruoštas įgyvendinant Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, nevyriausybinių organizacijų subsidijų schemos remiamą asociacijos „Lietuvos gėjų lyga” projektą „LGL institucinių gebėjimų stiprinimas“ (Sutarties Nr. CH-5-FM-1/30).

Leidinį galite parsisiųsti čia.